Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 19

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік

19

Месца выхаду: Беласток

Дата выхаду: 2003

Рэдактар: Mironowicz Eugeniusz

Рэдакцыйная калегія: Skład Maksymiuk Aleksander; Korekta Łuba Witalis;

Выдавец: Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Выдавецтва/ друкарня: Offset-Print, Białystok

Памеры: 301 s., 23 cm

ISSN: 1232-7468

Copyright © 2003 Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Кнігазбор: KAMUNIKAT — гэты сайт (электронны варыянт); MiOKB — бібліятэка Музея і асяродка беларускай культуры ў Гайнаўцы, ul. 3 Maja 42, Hajnówka (папяровы асобнік); BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [207], [208]; MiOKB — [10527]

Дадатковая даведка: Adres redakcji: 15-959 Białystok, ul. Zamenhofa 27, 0-85 743 50 22; E-mail: bzh@wp.pl; Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Zarządu Miasta Białegostoku; W tomie zamieszczono materiały z konferencji Białoruskie życie kulturalne w II Rzeczypospolitej; Na okładce: Hale targowe w Nowogródku Выданьне публікуецца тут за ласкавай згодай Беларускага Гістарычнага Таварыства

* Chomik Piotr, Magnateria i szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec kultu ikon Matki Bożej w wiekach XVI-XVIII * Jurkowski Roman, Sytuacja polityczna w guberni wileńskiej, stosunek władz do religii katolickiej, ludności polskiej, litewskiej i białoruskiej w świetle dwóch raportów gubernatora Dymitra Lubimowa z 1907 i 1908 roku * Liedke Marzena, Szlachta ruska Wielkiego Księstwa Litewskiego a reformacja. Część II: przyczyny przyjmowania nowych wyznań, aktywność reformacyjna oraz motywy porzucania konfesji protestanckich * Mironowicz Antoni, Diecezja białoruska w latach 1697-1772 * Mironowicz Eugeniusz, Przesiedlenia ludności z Białorusi do Polski i z Polski do Białorusi w latach 1944-1946 * Nikodem Jarosław, Wyniesienie Świdrygiełły na Wielkie Księstwo Litewskie * Nikodem Jarosław, Wyniesienie Świdrygiełły na Wielkie Księstwo Litewskie * Pawluczuk Urszula, Kształtowanie się postawy kulturowo-artystycznej Stanisława Antoniego Poniatowskiego * Trimoniene Rita Regina, Polityka jagiellońska a kształtowanie się litewskiego narodu politycznego w końcu XV — I połowie XVI wieku * Wereda Dorota, Bazylianie w unickiej diecezji brzeskiej w XVIII wieku * Герасимова Инна, Идея еврейской национальной автономии в правительстве БНР (1918-1921гг.) * Калаткоў Уладзімір, Маракі-беларусы Балтыйскага флоту ў беларускім нацыянальна- вызваленчым руху 1917-1918 гг * Краўцэвіч Аляксандр, Да праблемы этнічнай ідэнтыфікацыі Вялікага Княства Літоўскага * Мажэйка Пава

Выдаўцы і выдавецтвы: Беларускае Гістарычнае Таварыства

Каталёг: Kamunikat.org | MiOKB | BTH

artykuły
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Jarosław Nikodem — Wyniesienie Świdrygiełły na Wielkie Księstwo Litewskie
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Андрэй Янушкевіч — Да пытання аб характары палітычнага працэсу ў Вялікім Княстве Літоўскім y сярэдзіне XVI ст.
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Marzena Liedke — Szlachta ruska Wielkiego Księstwa Litewskiego a reformacja. Część II: przyczyny przyjmowania nowych wyznań, aktywność reformacyjna oraz motywy porzucania konfesji protestanckich
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Antoni Mironowicz — Diecezja białoruska w latach 1697-1772
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Piotr Chomik — Magnateria i szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec kultu ikon Matki Bożej w wiekach XVI-XVIII
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Dorota Wereda — Bazylianie w unickiej diecezji brzeskiej w XVIII wieku
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Сяргей Токць — Гарадзеншчына як абшар польска-беларускага этна-канфесійнага памежжа
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Инна Гераснмова — Идея еврейской национальной автономии в правительстве БНР (1918-1921гг.)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Eugeniusz Mironowicz — Przesiedlenia ludności z Białorusi do Polski i z Polski do Białorusi w latach 1944-1946
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Павал Мажэйка — Незалежніцкія памкненні беларускай моладзі ў сярэдзіне 1980-х гадоў
komunikaty
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Аляксандар Краўцэвіч — Да праблемы этнічнай ідэнтыфікацыі Вялікага Княства Літоўскага
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Rita Regina Trimoniene — Polityka jagiellońska a kształtowanie się litewskiego narodu politycznego w końcu XV — I połowie XVI wieku
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Аляксей Шаланда — Мяшчанская геральдыка ВКЛ y XV-XVIII ст.: да пастаноўкі праблемы
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Urszula Pawluczuk — Kształtowanie się postawy kulturowo-artystycznej Stanisława Antoniego Poniatowskiego
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Уладзімір Навіцкі — Ідэя нацыянальнай дзяржаўнасці ў поглядах грамадска палітычных дзеячаў Беларусі ў 20-я гады XX ст.
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Уладзімір Калаткоў — Маракі-беларусы Балтыйскага флоту ў беларускім нацыянальна- вызваленчым руху 1917-1918 гг.
materiały źródłowe
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Roman Jurkowski — Sytuacja polityczna w guberni wileńskiej, stosunek władz do religii katolickiej, ludności polskiej, litewskiej i białoruskiej w świetle dwóch raportów gubernatora Dymitra Lubimowa z 1907 i 1908 roku
recenzje
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... recenzje, polemiki: Герман Брэгер, Хацюхова. Гісторыя невялікага паселішча, выд. „Беларускі кнігазбор", Мінск 2001 (Oleg Łatyszonek) / Roman Jurkowski, Ziemiaństwo polskie Kresów Północno-Wschodnich 1864-1904. Działalność społeczno-gospodarcza, Warszawa 2001 (Eugeniusz Mironowicz) / Helena Głogowska, Białorusini na Wybrzeżu Gdańskim, Wydawnictwo Adama Marszałka, Toruń 2003 (Andrzej Chodubski)

Зьмест

Chomik Piotr, Magnateria i szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec kultu ikon Matki Bożej w wiekach XVI-XVIII

Jurkowski Roman, Sytuacja polityczna w guberni wileńskiej, stosunek władz do religii katolickiej, ludności polskiej, litewskiej i białoruskiej w świetle dwóch raportów gubernatora Dymitra Lubimowa z 1907 i 1908 roku

Liedke Marzena, Szlachta ruska Wielkiego Księstwa Litewskiego a reformacja. Część II: przyczyny przyjmowania nowych wyznań, aktywność reformacyjna oraz motywy porzucania konfesji protestanckich

Mironowicz Antoni, Diecezja białoruska w latach 1697-1772

Mironowicz Eugeniusz, Przesiedlenia ludności z Białorusi do Polski i z Polski do Białorusi w latach 1944-1946

Nikodem Jarosław, Wyniesienie Świdrygiełły na Wielkie Księstwo Litewskie

Nikodem Jarosław, Wyniesienie Świdrygiełły na Wielkie Księstwo Litewskie

Pawluczuk Urszula, Kształtowanie się postawy kulturowo-artystycznej Stanisława Antoniego Poniatowskiego

Trimoniene Rita Regina, Polityka jagiellońska a kształtowanie się litewskiego narodu politycznego w końcu XV — I połowie XVI wieku

Wereda Dorota, Bazylianie w unickiej diecezji brzeskiej w XVIII wieku

Герасимова Инна, Идея еврейской национальной автономии в правительстве БНР (1918-1921гг.)

Калаткоў Уладзімір, Маракі-беларусы Балтыйскага флоту ў беларускім нацыянальна- вызваленчым руху 1917-1918 гг

Краўцэвіч Аляксандр, Да праблемы этнічнай ідэнтыфікацыі Вялікага Княства Літоўскага

Мажэйка Павал, Незалежніцкія памкненні беларускай моладзі ў сярэдзіне 1980-х гадоў

Навіцкі Уладзімір, Ідэя нацыянальнай дзяржаўнасці ў поглядах грамадска палітычных дзеячаў Беларусі ў 20-я гады XX ст.

Токць Сяргей, Гарадзеншчына як абшар польска-беларускага этна-канфесійнага памежжа

Шаланда Аляксей, Мяшчанская геральдыка ВКЛ y XV-XVIII ст.: да пастаноўкі праблемы

Янушкевіч Андрэй, Да пытання аб характары палітычнага працэсу ў Вялікім Княстве Літоўскім y сярэдзіне XVI ст.

Варта пазнаёміцца:

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 49

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

49

Miraslau Shpakau — Ideological implications of the earliest Lithuanian version of the Roman myth # Ігор Кондратьєв — Шляхта Любецько-Лоєвського староства: проблеми політичного вибору та зміни правового статусу (XV-XVII ст.) # Marcin Mironowicz — Szkolnictwo prawosławne na terenie Rzeczypospolitej w II połowie XVI i na początku XVII wieku # Adrian Kuprianowicz — Dzieje parafii prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Klejnikach od X... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 48

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

48

Зміцер Дрозд — Цяжар канчатковай вывучанасці альбо Новыя факты да 210-годдзя самага вывучанага беларускага класіка * Олег Лицкевич — Русские летописные источники «Летописца великих князей литовских» * Наталля Сліж — Практыка старабеларускага сексу ў XVI-XVII стст. * Adam Pytel — Powstanie eparchii grodzieńskiej * Аляксандр Ланеўскі — Да пытання аб сялянскім супра-ціве ў Гродзенскай губерні падчас рэвалюцыі 1905-1907 гадоў * Joanna Dufra... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 47

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

47

Dobra orlańskie leżą obecnie na terenie wiejskiej gminy orlańskiej, położonej na południowy wschód od Bielska Podlaskiego. Dziś tereny majętności orlańskiej należą do powiatu bielskiego w województwie podlaskim. Za czasów I Rzeczypospolitej włość orlańska leżała w powiecie brańskim, w ziemi bielskiej województwa podlaskiego. W omawianym okresie majętność ta składała się z 12 wsi i miasta Orli1. Dobra te w latach 1585-1695 stanowiły włas... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 46

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

46

Крыніцы асабістага паходжання (ці эга-дакументы) — ліставанне, дзённікі, успаміны і іншыя падобныя запісы з’яўляюпца вельмі каштоўным матэрыялам для рэканструкцыі мінулага. XIX стагоддзе было своеасаблівым росквітам гэтага тыпу гістарычных сведчанняў. Прычым вядзенне дзённікаў ці рэгулярнае ліставанне ўжо было не толькі рысай духавенства ці шляхты, але таксама шырэйшых колаў насельніцтва, якое паступова ўваходзіла ў эпоху масавай адукац... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 45

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

45

Energiczne działania, jakie podjął książę Świdrygiełło, musiały być poprzedzone jakimiś przygotowaniami, które trudno jest jednoznacznie wyłuskać z dostępnego materiału. Niełatwo również rozstrzygać, jaki plan strategiczny mógł mieć najmłodszy Olgierdowic, ale warto zaznaczyć, że bezrefleksyjne powtarzanie oceny Długosza jest pozbawione podstaw i wypacza złożoność całej problematyki2. Zwłaszcza że coraz lepiej domyślamy się, jakim warto... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 44

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

44

Паводле рэформаў дзяржаўнага ладу Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ), праведзеных у 1564-1566 гг., паветы станавіліся цэнтрамі адміністрацый­нага, ваеннага, судовага і палітычнага жыцця лакальных сацыяльных структур — павятовых шляхецкіх карпарацый. На павятовых сойміках шляхта магла абмяркоўваць не толькі справы агульнадзяржаўнай важнасці, але і вырашаць актуальныя мясцовыя праблемы. Заключэнне ў 1569 г. Люблінскай уніі і ўтварэнне супо... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 43

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

43

Śmierć wielkiego księcia Witolda definitywnie zakończyła okres, określany w historiografii terminologią meteorologiczną, czyli tzw. „burzy koronacyjnej”. Jednak nie rozwiązało to problemu relacji polsko-litewskich, a raczej można pokusić się o stwierdzenie, że przyczyniło się do dalszego zaognienia wzajemnych antagonizmów. Świadczyć o tym będą późniejsze wydarzenia. W latach 1429-1430 udało się rozwiązać problem wzajemnych stosunków pol... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 42

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

42

Тэстаменты мяшчан даўно прыцягваюць увагу даследчыкаў. Гістарыяграфія прадстаўлена працамі, якія ахопліваюць розныя аспекты ў вывучэнні дадзенага віду крыніц. Дакументы апошняй волі берасцейскіх мяшчан фрагментарна разглядаліся ў г істарыяграфіі. Асобныя тэстаменты былі надрукаваны. Аднак на сённяшні дзень тэма так і застаецца маладаследаванай. Тэстамент берасцейскага бурмістра Станіслава Баброўскага, 1639 г., Наталля Сліж (фрагмэнт) Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 41

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

41

Podstawowym źródłem do poznania życia i męczeństwa świętego Antoniego Supraskiego jest jego żywot, który został wpisany do rękopiśmiennego wierszowanego Prologu na miesiące wrzesień-luty. Znajdujący się na początku XVI w. w monasterze supraskim Prolog (Пролог) został napisany około 1496 r. Prolog wrześniowo-lutowy był pierwszą częścią całorocznego kompletu wraz z wykonanym w 1496 r. Prologiem marcowo-sierpniowym (część druga). Oba sześc... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 40

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

40

Су­часны Наваг­ру­дак, летапісны Новго­ро­док , Но­во­го­ро­док , Но­воу­го­ро­док, у пісь­мо­вых крыні­цах з’яў­ляецца адносна позна. На думку Мі­хаі­ла Ці­хамі­рава, першыя звесткі, які я, маг­чыма, адносяцца да го рада, сустракаюцца ў галіцка-валынскім зво­дзе Іпацьеў­скага летапі­су пад 1212 го­дам, калі пад час бараць­бы за Валынь кароль Лешка «(...) же сжали­ся о срамо­те сво­ей и посла к Но­во­у­го­ро­ду по Мстислава и река, брат... Болей »