Białorutenistyka Białostocka

Białorutenistyka Białostocka

Tom: том 4

Miejsce wydania: Białystok

Data wydania: 2012

Redaktor: Twaranowicz Halina

Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny Katedra Filologii Białoruskiej

Kategoria: Język białoruski; Literatura metodyczna; Wiedza o literaturze

Copyright © 2012 by Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny Katedra Filologii Białoruskiej

Księgozbiór: KAMUNIKAT — ten serwis (wersja elektroniczna)

Леанiд Дранько-Майсюк сцвердзiўся ў беларускiм пiсьменстве перадусiм як эстэт, сцвярджальнiк прыгажосцi i гармонii. ¨Eн прыйшоў у лiтаратуру у 1980-я гады (нар. у 1957 г.). Яго першы паэтычны зборнiк, “Вандроунiк”, з’явiуся у 1983 годзе яшчэ у дзяржаве СССР. Другi, “Над пляцам”, выйшау у 1986-м, калi выбухнуу Чарнобыль, калi М. Гарбачовым актыуна вялася палiтыка перабудовы i галоснасцi, i за ¨eю у 1989 годзе найiмклiва змянiлiся межы цэлага шэрагу еурапейскiх краiн. Трэцяя кнiга Л. Дранько-Майсюка, “Тут”, заспела пярэдадзень сцвярджэння новай дзяржаунасцi Беларусi – выйшла у 1990 годзе.

Katalog: Kamunikat.org

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... уся кніга ў адным файле

Warto przeczytać:

pdf
Białorutenistyka Białostocka

Białorutenistyka Białostocka

„Białorutenistyka Białostocka” – rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą, językiem, historią, kulturą białoruską, komparatystyką i związkami polsko-białoruskimi. Zajmuje się epokami najdawniejszymi i współczesnością. Zawiera dział debiutów naukowych, recenzji, sprawozdania z sesji oraz konferencji naukowych. Współpracują z „Białorutenistyką Białostocką” badacze z Polski, Białorusi, innych krajów słowiańskich i Eu... Więcej »


pdf
Białorutenistyka Białostocka

Białorutenistyka Białostocka

„Białorutenistyka Białostocka” – rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą, językiem, historią, kulturą białoruską, komparatystyką i związkami polsko-białoruskimi. Zajmuje się epokami najdawniejszymi i współczesnością. Zawiera dział debiutów naukowych, recenzji, sprawozdania z sesji oraz konferencji naukowych. Współpracują z „Białorutenistyką Białostocką” badacze z Polski, Białorusi, innych krajów słowiańskich i Eu... Więcej »