Białorutenistyka Białostocka

Białorutenistyka Białostocka

Miejsce wydania: Białystok

Data wydania: 2010

Redaktor: Twaranowicz Halina

Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny Katedra Filologii Białoruskiej

Kategoria: Język białoruski; Kultura; Wiedza o literaturze

Copyright © 2010 by Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny Katedra Filologii Białoruskiej

Księgozbiór: KAMUNIKAT — ten serwis (wersja elektroniczna); BTH — biblioteka Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, ul. Proletariacka 11, Białystok (egzemplarz papierowy)

Numery inwentarzowe: BTH — [4011]

„Białorutenistyka Białostocka” – rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą, językiem, historią, kulturą białoruską, komparatystyką i związkami polsko-białoruskimi. Zajmuje się epokami najdawniejszymi i współczesnością. Zawiera dział debiutów naukowych, recenzji, sprawozdania z sesji oraz konferencji naukowych. Współpracują z „Białorutenistyką Białostocką” badacze z Polski, Białorusi, innych krajów słowiańskich i Europy Zachodniej. Pismo jest adresowane do środowisk slawistycznych.

Katalog: Kamunikat.org | BTH

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... уся кніга ў адным файле

Warto przeczytać:

Białorutenistyka Białostocka

Białorutenistyka Białostocka

Леанiд Дранько-Майсюк сцвердзiўся ў беларускiм пiсьменстве перадусiм як эстэт, сцвярджальнiк прыгажосцi i гармонii. ¨Eн прыйшоў у лiтаратуру у 1980-я гады (нар. у 1957 г.). Яго першы паэтычны зборнiк, “Вандроунiк”, з’явiуся у 1983 годзе яшчэ у дзяржаве СССР. Другi, “Над пляцам”, выйшау у 1986-м, калi выбухнуу Чарнобыль, калi М. Гарбачовым актыуна вялася палiтыка перабудовы i галоснасцi, i за ¨eю у 1989 годзе найiмклiва змянiлiся межы цэ... Więcej »


Białorutenistyka Białostocka

Białorutenistyka Białostocka

„Białorutenistyka Białostocka” – rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą, językiem, historią, kulturą białoruską, komparatystyką i związkami polsko-białoruskimi. Zajmuje się epokami najdawniejszymi i współczesnością. Zawiera dział debiutów naukowych, recenzji, sprawozdania z sesji oraz konferencji naukowych. Współpracują z „Białorutenistyką Białostocką” badacze z Polski, Białorusi, innych krajów słowiańskich i Eu... Więcej »