Саверчанка Іван, Aurea mediocritas. Кніжна-пісьмовая культура Беларусі

Aurea mediocritas. Кніжна-пісьмовая культура ...

Адраджэнне і ранняе барока

Саверчанка Іван

Манаграфія прысвечана кніжна-пісьмовай культуры Беларусі эпохі Адраджэння і ранняга барока. Тут усебакова з прыцягненнем раней невядомых крыніц асвятляюцца сацыяльныя дактрыны беларускіх пісьменнікаў і філосафаў XVI — сярэдзіны XVII ст., раскрываецца літаратурная палеміка вакол Люблінскай і Берасцейскай вуніяў. У кнізе знайшлі адлюстраванне праблемы філасофскай і багаслоўскай антрапалогіі. Адрасуецца гісторыкам культуры і літаратуры, ме... Więcej »


Kaczmarski Marcin, Azjatyczka alternatywa, czerwiec 2008

Azjatyczka alternatywa?

Rosyjskie perspektywy uczynienia z Azji alternatywy dla stosunków z Zachodem

Kaczmarski Marcin

Ośrodek Studiów Wschodnich monitoruje oraz analizuje polityczną, ekonomiczną i społeczną sytuację w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, w Rosji, na Bałkanach oraz na Kaukazie i w Azji Centralnej. Głównymi tematami badawczymi OSW są: sytuacja wewnętrzna i stabilność krajów obszaru zainteresowań OSW, system władzy, relacje pomiędzy poszczególnymi ośrodkami politycznymi, polityka zagraniczna, problematyka związana z rozszerzeniem NATO... Więcej »


Луцкевіч Лявон, Войцік Галіна, Aляксандар Уласаў

Aляксандар Уласаў

Луцкевіч Лявон, Войцік Галіна

Na przestrzeni wielu lat imię Aleksandra Ułasawa było na indeksie. Tylko gdzieniegdzie można było znaleźć krуtkie urywki jego tekstуw lub pełne niedokładności niewielkie informacje o nim. Był on zdolnym dziennikarzem, wieloletnim redaktorem białoruskiej gazety „Nasza Niwa”. Pracując w redakcji utrzymywał ścisłe kontakty z wileńskim środowiskiem białoruskim i to właśnie zdecydowało, że został posłem do polskiego sejmu w 1922 roku. Należy... Więcej »


Balancing National and Local Responsibilities

Balancing National and Local Responsibilities

Education Management and Finance in Four Central European Countires

The chapters in this book were prepared under the “Local Government Policy Partnership” Program. This is a joint project of two donor organizations: the British Government’s Department for International Development (DFID), and the Local Government and Public Service Initiative (LGI) of the Open Society Institute, Budapest, which launched this regional program. The “Local Government Policy Partnership” (LGPP) projects intend to contribut... Więcej »


Novik Uladizmir, Belarus

Belarus

A New Country in Eastern Europe

Novik Uladizmir

Нарыс прызначаецца для замежнага чытача, які жадае пазнаеміцца з Беларусьсю. Падаюцца гістарычныя зьвесткі аб станаўленні беларускай дзяржаўнасці, канцэпцыя новай Канстытуцыі незалежнай беларускай дзяржавы, прынятай Вярхоўным Саветам Рэспублікі Беларусь 15 сакавіка 1994 года, а таксама прыводзіцца ацэнка сучаснага стану культуры, эканомікі і перспэктыўныя накірумкі развіцьця міжнароднага супрацоўніцтва. Więcej »


Belarus

Belarus

the third sector

The idea for this publication is based on the conviction that among foreign organizations there is little reliable information concerning Belarus, and in particular information regarding social organizations in this country. This results in a lack of understanding by foreign and international organizations of the problems of Belarus, the failure of many programs and the discouragement of many foreign organizations which have worked in t... Więcej »


Novik Uladzimier, Belarus - A New Land of Opportunity

Belarus - A New Land of Opportunity

Novik Uladzimier

Since 1991 the Republic of Belarus has taken her place in Eastern Europe as a new independent state. Although the history of Belarusian statehood goes back to the 10th century, this nation is only now being discovered by the world community. This is due to the fact that as one of the allied republics of the former Soviet Union (as the Belorussian Soviet Socialist Republic or BSSR), Belarus was not represented in the world in terms of he... Więcej »


Belarus - the third sector

Belarus - the third sector

People, culture, language

Poniższe wydanie zostało przygotowane dzięki współpracy kilku organizacji. Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne — IDEE dziękuje za pomoc przede wszystkim Redakcji Czasopisma „Arche", która przygotowała białoruską edycję wydania; Stowarzyszeniu „Kulturny Kantakt", którego współpraca przy wyborze autorów była dla nas bezcenna i któremu zawdzięczamy też materiały związane z kulturą. Dziękujemy serdecznie również Białoruskiemu Zrzesze... Więcej »


Belarus – our new neighbour

Belarus – our new neighbour

Conference Report

Канферэнцыя ‘Беларусь – Наш новы сусед’, што праходзіла 20 сакавіка 2004 году ў Сэнаце Чэскай рэспублікі ў Празе, зь вялікай увагаю паставілася да важнасьці суседства новых краінаў-сябраў Эўрапейскага зьвязу з Цэнтральнае ды Ўсходняе Эўропы зь Беларусьсю. Канферэнцыя клала акцэнт на тое, што далучэньне новых сябраў да Эўрапейскага зьвязу не павінна адмежаваць Беларусь ад Цэнтральнае ды Ўсходняе Эўропы новымі межамі. Наадварот, большая ў... Więcej »


Maszkiewicz Mariusz, red., Belarus – towards a United Europe

Belarus – towards a United Europe

Maszkiewicz Mariusz, red.

Zbiór poniższy powstał w efekcie wielu rozmów i dyskusji, jakie odbyliśmy z Alaksandrem Milinkievičem i jego współpracownikami w okresie ostatnich trzech lat, po wyborach prezydenckich wiosną 2006 roku, do późnej jesieni 20081. Doszliśmy do wniosku, że w Białorusi dojrzała potrzeba wypracowania „europejskiej strategii”, która nie byłaby jednorazowym aktem sprzeciwu wobec władzy białoruskiej, nie stanowiłaby kolejnej formy opozycyjnej ak... Więcej »


Pierwsza   Poprzednia   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234]   Następna   Ostatnia