Калубовіч Аўген, На крыжовай дарозе

На крыжовай дарозе

Творы з эміграцыі

Калубовіч Аўген

У зборнік Аўгена Калубовіча ўвайшлі найбольш значныя творы: «На крыжовай дарозе» — успаміны аўтара пра асабіста перажытае ў сталінскіх лягерох; «Айцы» БССР і іхны лес» і «Акт 25-га Сакавіка й адраджэньне нацыянальнай беларускай культуры» — пра цяжкі шлях станаўленьня беларускай дзяржаўнасьці й культуры. Więcej »


Ладысеў У. Ф., Брыгадзін П. І., На пераломе эпох: Станаўленне беларускай дзяржаўнасці (1917-1920 гг.)

На пераломе эпох: Станаўленне беларускай дзяр...

Ладысеў У. Ф., Брыгадзін П. І.

У кнізе раскрываецца цяжкі і складаны працэс сганаўлення беларускай дзяржаўнасці, паказваецца, якую ролю ў ім адыгрывалі палітычныя партыі і арганізацыі, дзеячы рознай палітычнай арыентацыі. Змяшчаюцца біяграфічныя звесткі аб 40 выдатных палітычньк і нацыянальных дзеячах Беларусі, прыводзяцца ў якасці дадатка новыя дакументальныя матэрыялы. Кніга разлічана на навукоўцаў, выкладчыкаў, студэнтаў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй сваёй Радзім... Więcej »


Сарокін А.М., На ростанях айчыннай гісторыі

На ростанях айчыннай гісторыі

Беларуская вёска: Ад Дэкрэта да Кодэкса аб зямлі (1917-1990-я гады)

Сарокін А.М.

Разглядаюцца вузлавыя праблемы аграрных пераўтварэнняў і сацыяльна-эканамічных зрухаў у беларускай «паслякастрычніцкай» савецкай вёсцы, эканамічны, палітычны, арганізацыйны і прававы характар іх угоіыву на лёс сельскага насельніцтва. Кніга характарызуецца не толькі арыгінальнасцю падыходаў да асэнсавання падзей мінулага, высвятленнем іх сутнасных сувязей з сучаснасцю, але і ўдакладненнем ведаў па разглядаемых пытаннях. Адрасуецца выклад... Więcej »


Смольскі Рычард, На скрыжаванні

На скрыжаванні

Тэатр у працэсах станаўлення і развіцця гістарычнай і нацыянальнай свядомасці беларусаў

Смольскі Рычард

У рабоце даследуюцца асноўныя этапы станаўлення беларускага тэатра. яго мастацкія прынцыпы і традыцыі ў рэчышчы развіцця нацыянальнай і гістарычнай самасвядомасці народа. Аналізуецца творчы вопыт майстроў сцэны ў адлюстраванні гістарычнага мінулага, абагульняецца роля тэатра ў сістэме сучаснай мастацкай культуры. Разлічана на навукоўцаў, студэнтаў ВНУ, усіх, хто цікавіцца праблемамі культуры. Więcej »


На суд гісторыі

На суд гісторыі

Успаміны. Дыялогі

Pod osąd historii Książka zawiera wspomnienia, dialogi, rozmowy z ludźmi, których los rzucił daleko od ojczyzny, ale ona na zawsze pozostała w ich sercach. Białoruscy emigranci zwierzają się ze swych uczuć, wyrażają swoją tęsknotę, ujawniają swoje myśli i poglądy. Stawiają je pod osąd czytelnika i historii. Większość zamieszczonych w zbiorku materiałów nigdy nie ukazała się na Białorusi. Autorzy przedstawiają swój stosunek do wielu ... Więcej »


Сокал Васіль, На хвалях часу

На хвалях часу

(летапіс)

Сокал Васіль

Księga wspomnień Wasila Sokała – prawdziwy latopis Lachowickiej wsi Zubalewicze. Książka ta jest dorobkiem całego życia, który związał go z rodzinną wsią. Urodzony w 1921 roku Wasil Sokał, jak prawdziwy latopis ukazał dzieje i zmiany swej wsi w ciągu trzech ćwierci stulecia. Białoruska wieś, która trzymała się swej tradycji przez długie lata rusyfikacji i polonizacji, po wojnie zetknęła się z niebywałym zjawiskiem sowietyzacji. Wasi... Więcej »


Наваградскія чытанні, IV

Наваградскія чытанні

Матэрыялы навуковай канферэнцыі да 950-годдзя г. Наваргудка і 400-годдзя герба корада

Важную для грамадства справу робяць краязнаўцы Наваградчыны. Мясцовы гісторыка-краязнаўчы музей, бадай, адзіны на ўсю Беларусь такога рангу, які ўдала распачаў і рэгулярна праводзіць канферзнцыі, выдае гістарычныя матэрыялы. У чацвёртым выпуску "Наваградскіх чытанняў" (22.09.1995, г. Навагрудак) цікавыя матэрыялы па гюторыі, краязнаўству, музеялогіі прадставілі навукоўцы і практыкі з усёй Беларусі, адзін - з Польшчы. Думаем, асабліва с... Więcej »


Гайба Мікалай, Навагрудак

Навагрудак

Гады і падзеі

Гайба Мікалай

Заснаваны на мяжы X—XI стст. г. Навагрудак упісаў шмат адметных старонак у гісторыю беларускай двяржавы, у гісторыю Польшчы, Літвы і Расіі. У розныя стагоддзі быў розным яго адміністрацыйны статус і яго роля ў дзяржаўным жыцці, але Навагрудак заўжды выяўляў сваю адметнасць. У брашуры ў форме невялікіх гістарычных даведак даецца характарыстыка звязаных з г. Навагрудкам адміністрацыйна-тэрытарыяльных утварэнняў: княства, ваяводства, павет... Więcej »


Вяршыцкая Тамара, Навагрудак і ваколіцы

Навагрудак і ваколіцы

Вяршыцкая Тамара

Навагрудак - найвышэйшы населены пункт у Беларусі. Горад размешчаны ў самым цэнтры Навагрудскага ўзвышша на Замкавай гары на вышыні 323 м над узроўнем мора. Więcej »


Мірановіч Яўген, Навейшая гісторыя Беларусі

Навейшая гісторыя Беларусі

Мірановіч Яўген

Obecnie na Białorusi oficjalne poglądy na wydarzenia historyczne są, niestety, ukierunkowane ideologicznie. Obiektywizm, którego wymaga się od historyków, jest obecny we współczesnych publikacjach w minimalnym stopniu. Wynika to z rozbicia społeczeństwa na dwie części. W związku z tym młodym naukowcom zabrania się pisania (i obrony) prac na temat stalinowskiego ludobójstwa, kolektywizacji, ruchu narodowego. Tak jak w okresie radzieckim.... Więcej »


Pierwsza   Poprzednia   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233]   Następna   Ostatnia