Lewandowska Stanisława, Ruch oporu na Podlasiu

Ruch oporu na Podlasiu

1939-1944

Lewandowska Stanisława

Praca niniejsza stanowi próbę odtworzenia wkładu Podlasia w walkę z okupantem w latach 1939—1944 jako integralnej części dziejów walki narodu polskiego z najeźdźcą, określenia specyfiki regionu, wyznaczenia jego miejsca w historii ogólnokrajowej z punktu widzenia polityki okupanta — w różnych jej aspektach — oraz postawy społeczeństwa podlaskiego wobec tej polityki. Struktura terytorialna regionu przysporzyła sporo trudności przy doborz... Болей »


Romaniuk Zbigniew, Rudka, II (poprawione i uzupełnione)

Rudka

Dzieje miejscowości, majątku i parafii do 1944 roku

Romaniuk Zbigniew

Wieś gminna Rudka licząca ok. 1400 mieszkańców, położona jest wśród dużych kompleksów leśnych, nad niewielkim i bezimiennym dopływem Nurca, 7 km na zachód od Brańska oraz 15 km na wschód od Ciechanowca, w powiecie bielskim województwa podlaskiego. We wsi nie prowadzono wykopalisk archeologicznych, stąd początki najstarszego osadnictwa są nieznane. Pierwsi ludzie pojawili się na tych terenach prawdopodobnie już w epoce kamienia (Brańsk, ... Болей »


Sikorski Feliks, Ryngraf z trupią czaszką

Ryngraf z trupią czaszką

Sikorski Feliks

Powojenne podziemie niepodległościowe zwalczane było nie tylko przez siły Urzędów Bezpieczeństwa, oddziałów NKWD i KBW czy milicji. Jeden z podstawowych elementów walki ze społecznym oporem to także propaganda, której celem było odebranie społeczeństwu zbiorowej pamięci o tym niezwykłym, na miarę powstania styczniowego, wysiłku zbrojnym. W kilku województwach działania zbrojnego podziemia osiągały rozmiary lokalnych chłopskich powstań ... Болей »


Popowska Marja, Rys dziejów Kartuzji Bereskiej w latach 1648-1831

Rys dziejów Kartuzji Bereskiej w latach 1648-...

Popowska Marja

Losami jedynego klasztoru kartuskiego, t. zw. kartuzji, w b. W. X. Lit. nikt na gruncie naukowym dotąd bliżej się nie interesował. Drobne opisy w literaturze popularno-naukowej1) i dziennikarskiej2) podają wiadomości urywkowe z okresu głównie końcowego, pełnego sensacyjnych epizodów, przytem wiadomości mętne, niesprawdzone, oparte najczęściej na ustnej tradycji Болей »


Tomaszewski Jerzy, Rzeczpospolita wielu narodów

Rzeczpospolita wielu narodów

Tomaszewski Jerzy

W sobotę, 9 grudnia 1922 r., połączone jako Zgromadzenie Narodowe obie izby parlamentu polskiego — Sejm i Senat — wybrały pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej, którym został inż. Gabriel Narutowicz. W decydującym głosowaniu padło za nim 289 głosów, m. in. posłów socjalistycznych, ludowych oraz mniejszości narodowych. Jego kontrkandydat — Maurycy hr. Zamoyski — otrzymał tylko 227 głosów, m. in. posłów narodowej demokracji, konserwatyst... Болей »


Poleszczuk Jan, Sztop-Rutkowska Katarzyna, Porankiewicz-Żukowska Aleksandra, Kiszkiel Łukasz, Klimczuk Andrzej, Julian Rafał, Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w Województwie Podlaskim

Samorządowa i obywatelska współpraca transgra...

Poleszczuk Jan, Sztop-Rutkowska Katarzyna, Porankiewicz-Żukowska Aleksandra, Kiszkiel Łukasz, Klimczuk Andrzej, Julian Rafał

W Polsce coraz częściej dyskutuje się na temat decentralizacji prowadzenia polityki zagranicznej. Podkreśla się wagę tego postulatu, zwracając uwagę na konieczność dokonania dywersyfikacji zarówno źródeł informacji, jak również podmiotów kształtujących kierunki krajowej polityki zagranicznej. Do tej pory polityka zagraniczna była postrzegana niemal wyłącznie jako domena działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nie uwzględniano w wy... Болей »


Janowicz Sokrat, Samosiej

Samosiej

Janowicz Sokrat

Andrzej Antoszka nie omylił się: to byli funkcjonariusze z trzeciego komisariatu. Zobaczył ich na długo wcześniej, nim podeszli - do drzwi i zadzwonili. Dzwonek brzmiał obco, przeciągle i jak gdyby obcesowo. Patrzył z góry i-przyszło mu na myśl, że to-sanitariusze: tam oto stoi -wóz pogotowia ratunkowego, a oni są wściekli, że imus.zą o tak późnej porze 'wlec się do chorego. Dopiero gdy zbliżyli się do bramy, zrozumiał, kim są. Jed... Болей »


Dresler Aleksander, Sańka z ulicy Sosnowej

Sańka z ulicy Sosnowej

Dresler Aleksander

Urodziłem się w Białymstoku na ulicy Sosnowej 67, u starego Kozłowskiego, 17 grudnia pamiętnego 1920 roku. Mój Białystok i moje ulice, to miasto międzywojnia, należące poprzednio przez długie dziesięciolecia do imperium carskiej Rosji, do guberni grodzieńskiej. Nasze pokolenie wyrosłe już w wolnej Polsce, zostało wychowane przez Związek Harcerstwa Polskiego w duchu Józefa Piłsudskiego i takim jestem nadal, pomny skąd się wywodzę. Gdzie ... Болей »


Janonienė Rūta, Purlys Evaldas, Sapiegų rūmai Antakalnyje

Sapiegų rūmai Antakalnyje

Janonienė Rūta, Purlys Evaldas

Sapiegų rūmai Vilniaus Antakalnio priemiestyje buvo pastatyti 1689–1692 metais. Jų sumanytojas ir statytojas – žymiausias to meto Lietuvos didikas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didysis etmonas, Vilniaus vaivada Kazimieras Jonas Sapiega (1642 (?)–1720) – pagal karališkus užmojus suplanuotam ansambliui sutelkė garsiausius tuo metu Vilniuje dirbusius italų kilmės menininkus. Šie rūmai ir parkas – vienintelis Lietuvos teritorijoje iš... Болей »


Sąsiedzi wyjechali do Treblinki / Neighbours Went To Treblinka

Sąsiedzi wyjechali do Treblinki / Neighbours ...

Katalog wystawy

W 1942 roku, podczas konferencji w Wannsee, władze III Rzeszy podjęły decyzję o „ostatecznym rozstrzygnięciu kwestii żydowskiej”. Sporządzono listę z dokładnymi danymi – z ilu Żydów należy „oczyścić” każdy z europejskich krajów. Pośród nazw państw wymieniony jest tylko jeden okręg – Bezirk Białystok, z liczbą Żydów do likwidacji 400.000. Konsekwencje tej decyzji nawet dziś trudne są do objęcia. Po 75 latach nie dają o tym zapomnieć zruj... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617]   Наступная   Апошняя