Wilno i Kresy Północno-Wschodnie, Tom II. Kultura i trwanie

Wilno i Kresy Północno-Wschodnie

materiały II Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku 14-17 IX 1994 r, w czterech tomach

Ankudowicz-Bieńkowska Maria, Z dziejów chóralistyki wileńskiej w latach II Rzeczypospolitej Bokszczanin Maria, Związki Sienkiewicza z Wilnem i Wileńszczyzną Bursztyńska Halina, Życie towarzyskie 1. połowy XIX w. na Wileńszczyźnie i w Wilnie w relacjach pamiętnikarzy Cybulski Radosław, Józef Zawadzki - twórca nowoczesnego ruchu wydawniczego w Polsce Fredelówna Teresa, Tradycje Kalwarii Wileńskiej Grygorowicz Mari... Więcej »


Wilno i Kresy Północno-Wschodnie, Tom III. Polszczyzna kresowa

Wilno i Kresy Północno-Wschodnie

materiały II Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku 14-17 IX 1994 r, w czterech tomach

BEDNARCZUK LESZEK, NAZWISKA I PRZEZWISKA ETNICZNE MIESZKAŃCÓW WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO LIZISOWA MARIA TERESA, O JĘZYKU KANCELARII WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO MARYNIAKOWA IRENA, ŻYCIE POLSKIEJ LUDNOŚCI WIEJSKIEJ NA LITWIE I BIAŁORUSI W ŚWIETLE TEKSTÓW GWAROWYCH NOWOWIEJSKI BOGUSŁAW, KRESOWIZM - CO TO TAKIEGO? PIHAN - KIJASOWA ALICJA, POCZĄTKI POLSKIEGO JĘZYKA LITARACKIEGO NA KRESACH PÓŁNOCNO - WSCHODNICH ... Więcej »


Wilno i Kresy Północno-Wschodnie, Tom IV. Literatura

Wilno i Kresy Północno-Wschodnie

materiały II Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku 14-17 IX 1994 r, w czterech tomach

Bujnicki Tadeusz, Manfred Kridl w Wilnie i jego "szkoła formalna" Kieżuń Anna, Odkrywanie Polesia. O zapomnianej powieści Józefa Weyssenhofa Konończuk Elżbieta, Opowieści Zbigniewa Żakiewicza o czasie prawie minionym Lecko Ksenofont, Wilno i początki białoruskiego romantyzmu Ławski Jarosław, Funkcje i geneza symboli maryjnych w "Dziadach" Adama Mickiewicza Naruniec Romuald, Spotkanie kultur polskiej i litewskiej... Więcej »


Sapieżyńska Joanna, Witowo

Witowo

Obraz minionego wieku

Sapieżyńska Joanna

Od dłuższego już czasu wzrasta w naszym społeczeństwie zainteresowanie opracowaniami o charakterze historyczno-geograficznym. Coraz więcej ludzi, podejmując rozmaite badania i studia, stara się poznać nie tylko dzieje całego narodu lub regionu, ale także, możliwie dokładnie, dzieje rodzinnej miejscowości. W czasach wzmożonego dowartościowywania roli „Małych Ojczyzn" współczesny czytelnik częściej niż dawniej oczekuje i poszukuje wiadomo... Więcej »


Borowik Przemysław, Ryżewski Grzegorz, Wizytacje cerkwi unickich dekanatu nowodworskiego diecezji supraskiej 1804 roku

Wizytacje cerkwi unickich dekanatu nowodworsk...

Borowik Przemysław, Ryżewski Grzegorz

Ziemie, na których zlokalizowane były opisywane w prezentowanych wizytacjach cerkwie miały burzliwą historię. Być może we wczesnym średniowieczu tereny te należały do ludów bałtyjskich, z których wyłonili się Litwini, Prusowie i Jaćwingowie. Ekspansja ludów słowiańskich zepchnęła plemiona bałtyjskie na północ. Do połowy XI wieku tereny te administracyjnie przynależały zapewne do Mazowsza. Po uśmierzeniu buntu Mieclawa przez Kazimierza O... Więcej »


Prus Edward, Władyka Świętojurski

Władyka Świętojurski

rzecz o arcybiskupie Andrzeju Szeptyckim (1865 - 1944)

Prus Edward

W celu przybliżenia Czytelnikom frapującej a zarazem unikalnej treści książki Edwarda Prusa uznaliśmy za stosowne, zamiast przedmowy, zamieścić wyjątek z recenzji, którą opracował znany uczony - znakomity historyk Uniwersytetu Warszawskiego Prof. dr hab. Ludwik Bazylow. ,,(...) Wiadomo, kto to był Szeptycki, jaka była jego rola, jakie wpływy, jak mocno oplotła się jego osobowość wokół setek tysięcy, jeżeli nie milionów jednostek. W rozu... Więcej »


Krzyzaniakowa J., Ochmański J., Władysław II Jagiełło, Wydanie II

Władysław II Jagiełło

Krzyzaniakowa J., Ochmański J.

Piętnaście lat, które upłynęły od pierwszego wydania książki, to okres długi w życiu człowieka i jeszcze dłuższy w rozwoju badań historycznych. W tym przypadku lata te mają szczególny wymiar, gdyż w 1996 r. zmarł współautor książki, wybitny lituanista profesor Jerzy Ochmański. Uniemożliwia to wprowadzenie zmian i ewentualnych uzupełnień w pierwszej części książki „Wielki Książę Litwy". W tej sytuacji nie wydaje się właściwe wprowadzenie... Więcej »


Owsiannik Siergiej, Striełkowa Jelena, Władza a społeczeństwo

Władza a społeczeństwo

Białoruś 1991-1998

Owsiannik Siergiej, Striełkowa Jelena

Białoruś, z państwa pod względem politycznym nieukształtowanego, ła­godnie dryfującego w orbicie Rosji, nieoczekiwanie stała się uosobieniem potencjalnego niebezpieczeństwa i przypomina obecnie poligon do­świadczalny, od którego może rozpocząć się odbudowa - na terytorium zajmowanym wcześniej przez Związek Radziecki - nowego, na razie jeszcze niezupełnie zrozumiałego tworu politycznego. Dlaczego tak się stało? W naszej książce staramy s... Więcej »


Szachowicz Michał, Woda w przetaku

Woda w przetaku

Szachowicz Michał

Michał Szachowicz - znany także pod pseudonimem Michał Paszowski, to białoruski i polski dziennikarz, poeta, folklorysta, wydawca. Urodził się w listopadzie 1953 roku we wsi Saki na Białostocczyźnie. Absolwent wydziału filologii białoruskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Był redaktorem tygodnika Niwa, pracował także w polskim miesięczniku „Kontrasty”. Kierował przedsiębiorstwem wydawniczym Pogranicze. Więcej »


Jaskanis Jan, Wodzowskie kurhany kultury wielbarskiej na Podlasiu

Wodzowskie kurhany kultury wielbarskiej na Po...

Jaskanis Jan

Niniejsza publikacja poświęcona została problematyce badań nad charakterystycznymi monumentalnymi kurhanami na Podlasiu, na których autor prowadził terenowe prace ratownicze, pełniąc stanowisko konserwatora zabytków archeologicznych na województwo białostockie. Więcej »


Pierwsza   Poprzednia   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655]   Następna   Ostatnia