Kolory prawosławia

Kolory prawosławia = Colours of Orthodoxy = К...

Polska = Poland = Польша

The "Colours of Orthodoxy. Poland" is a presentation of the beauty and many colours of Orthodoxy in Poland captured by the lens of a camera. It is also a reason to remind ourselves that Orthodoxy has been constantly present in this land since the IX century. The origins of Orthodoxy in the southern parts of Poland are connected with the Christian mission of brothers Sts. Cyril and Methodius and their followers. The seeds that they sowed... More »


pdf
Czurak Maria, Komizm w białoruskiej prozie ludowej

Komizm w białoruskiej prozie ludowej

Czurak Maria

Celem niniejszej pracy jest określenie istoty komizmu w tekstach 'białoruskiej prozy ludowej. Służy temu analiza typologiczna wątków prowadzona w dwóch aspektach: ze względu na najbardziej popularne postaci komiczne oraz na środki wyrażania komizmu. Termin „proza ludowa" rozumiany jest jako nazwa nadrzędna do wszystkich gatunków folkloru z wyjątkiem utworów poetyckich, takich jak: pieśni ludowe, przyśpiewki i oracje. W jej zakres wchodz... More »


pdf
Koncentracja wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego

Koncentracja wojsk Wielkiego Księstwa Litewsk...

Grunwald 1410-2010

KONCENTRACJA WOJSK WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO GRUNWALD 1410-2010 TO PRZEDSIĘWZIĘCIE - ORGANIZOWANE Z OKAZJI 600. ROCZNICY JEDNEJ Z NAJWIĘKSZYCH BITEW W HISTORII ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPY ZAMYSŁEM IMPREZY JEST, SPOTKACIE I PREZENTACJA GRUP REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ Z POLSKI, BIAŁORUSI I LITWY - MAJĄCE NA CELU f PRZEDE WSZYSTKIM PRZEDSTAWIENIE WAŻNEGO WYDARZENIA, JAKIM BYŁA KONCENTRACJA NA TERENIE DZISIEJSZEGO PODLASIA WOJSK WIELKIEGO K... More »


Maciuszko Janusz T., Konfederacja warszawska 1573 roku

Konfederacja warszawska 1573 roku

Geneza, pierwsze lata obowiązywania

Maciuszko Janusz T.

Z przyjemnością oddajemy do rąk Czytelnika monografie pt. "Konfederacja Warszawska 1573 roku. Geneza, pierwsze lata obowiązywania" pióra mgr. Janusza T. Maciuszki, pracownika naukowego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Jest to praca magisterska Autora, pisana przy katedrze Teologii Historycznej CHAT pod kierunkiem ks. prof. dra Woldemara Gastpary'ego* kierownika katedry9 będąca podstawą uzyskania przez Autora w roku 1981 stopnia... More »


Konferencja prasowa Prof. Adama Zielińskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Konferencja prasowa Prof. Adama Zielińskiego ...

Poszanowanie praw i wolności obywatelskich mniejszości narodowych i cudzoziemców w Polsce w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich

Prawa mniejszości narodowych i etnicznych. Rzecznik z niepokojem obserwuje powtarzające się w różnych miejscach kraju akty nietolerancji wobec Romów. W końcu stycznia RPO otrzymał do wiadomości wystąpienie skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Romów w Polsce w sprawie powtarzających się w Świebodzicach (23 grudnia 1996 r. i, 10 stycznia 1997 r.) napaści kilkudziesięcioosobowych grup... More »


Buchowski Stanisław, Konflikt polsko-litewski o Ziemię Sejneńsko-Suwalską w latach 1918-1920

Konflikt polsko-litewski o Ziemię Sejneńsko-S...

Buchowski Stanisław

Mimo, iż od wydarzeń lat 1918 - 1920 na Ziemi Sejneńsko - Suwalskiej wkrótce minie cały wiek, to stan badań nad ich przebiegiem jest wciąż fragmentaryczny. Całościowej przynajmniej próby ich ujęcia jak dotąd nie doczekaliśmy się1. A rozegrały się tu niezwykle istotne wydarzenia społeczno - polityczne i militarne związane z przyłączeniem tych ziem do niepodległego państwa polskiego. Żeby właściwie zrozumieć znaczenie polskiego zrywu nie... More »


Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim, 2007

Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejsk...

W budownictwie wiejskim i małomiasteczkowym w województwie podlaskim drewno było podstawowym surowcem budowlanym aż do lat siedemdziesiątych XX wieku. Ostatnie dziesięciolecia ubiegłego stulecia przyniosły w tej dziedzinie zdecydowaną zmianę - coraz powszechniej zaczęto wykorzystywać trwalsze materiały budowlane, takie jak cegła, beton komórkowy czy silikat. Budynki wznoszone z tych materiałów zmieniają w sposób zasadniczy krajobraz wsp... More »


Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim, 2012

Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejsk...

Województwo Podlaskie w całej swojej różnorodności kulturowej charakteryzuje się dużą ilością dobrze zachowanych obiektów budownictwa drewnianego. To wyjątkowe zjawisko, w porównaniu z innymi regionami Polski, wynika z różnic etnicznych i kulturowych, a co za tym idzie i z różnorodności architektonicznej zachowanych budynków. Bowiem innego typu obiekty występują w gminie Puńsk, inne w gminie Zbójna, a jeszcze inne w gminach: Czyże, Nare... More »


Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim, 2013

Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejsk...

W krajobrazie Podlasia bardzo ważną rolę odgrywa budownictwo drewniane. Stanowi ono specyficzny element wiejskiego i małomiasteczkowego pejzażu. Ze względu na swoją skalę i walory architektoniczne jest naszym dziedzictwem, które wyróżnia nas na tle innych regionów. Jednak w ciągu ostatnich dziesięcioleci z terenów województwa zaczęty znikać drewniane budynki. Zasoby tradycyjnego budownictwa ludowego kurczą się z każdym rokiem. Drewno co... More »


Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim, 2016

Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejsk...

Za nami już XII edycja Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim. Idea przyświecająca tej inicjatywie pozostaje cały czas aktualna. Ochrona budownictwa drewnianego, propagowanie wiedzy na temat piękna i wartości wiejskiego krajobrazu oraz przekonywanie władz gminnych i właścicieli obiektów do dbałości o ich stan, to kluczowe założenia tego ważnego przedsięwzięcia, którego podjęło... More »


First   Previous   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668]   Next   Last