Drzewo i Sacrum

Drzewo i Sacrum

Podlaski szlak kulturowy

The charming examples of wooden architecture, with their significant historic and aesthetic meanings are associated with Podla-skie Voivodeship. Therefore, protecting of wooden architecture is one of the crucial issues for maintaining cultural identity of our province. It is also important to help representatives of some rare professions, to stay alive the whole local tradition, customs and dialects, which is necessary for the preservat... More »


Drzewo i Sacrum

Drzewo i Sacrum

Podlaski Szlak Kulturowy

zlak "Drzewo i Sacrum" stworzyliśmy z myślą o ukazaniu piękna drewnianej architektury białostocczyzny, niezwykłości starych drewnianych chat, zabytkowych kapliczek, cerkwi i kościołów. Dzlaku chcieliśmy także pokazać turystyczne i kulturowe walory terenów, przez które przebiega jego trasa (gminy: Bielsk Podlaski, Orla, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Czyże, Narew, Zabłudów). Są to obszary nierzadko pomijane na trasach wypraw turystycznych ... More »


Drzewo i Sacrum

Drzewo i Sacrum

Podlaski Szlak Kulturowy

У культурны краявід Падляшскага ваяводства ўпісваецца чароўнае драўлянае дойлідстра, якое мае вялікае гістарычнае значэнне i непаўторныя эстэтычныя каштоўнасці. Ахова драўлянай архітэктуры - адно з ключавых пытанняў захавання культурнай тоеснасці рэгіёну. Дадатковая мэта гэта таксама прамоцыя людскога капіталу: прафесій, звычаяў, абычаяў, абрадаў, гаворак, моваў нацыянальных меншасцей, якія знікаюць, a якія непарыўна звязаныя з традыцыя... More »


Drzewo i Sacrum: Podlaski szlak kulturowy

Drzewo i Sacrum: Podlaski szlak kulturowy

Мапа шляху

Вітаем на трасе Падляшскага культурнага шляху „Дрэва i Сакрум" - супольнай ініцыятыве Звязу беларускай моладзі i Дэпартамента культуры i нацыянальнай спадчыны Маршалкоўскай управы Падляшскага ваяводства. Мы стварылі шлях „Дрэва i Сакрум" з думкай паказаць прыгажосць драўлянай архітэктуры Беласточчыны, незвычайнасці старых драўляных хат, старадаўніх каплічак, цэркваў i касцёлаў. More »


Awksietijuk Ewa, Dubicze Cerkiewne

Dubicze Cerkiewne

Z dziejów prawosławnej parafii

Awksietijuk Ewa

Historie nie zapisane łatwo ulatują. Nie trwają długo w świadomości. Pamięć jest ulotna. Szybko wymazuje historie rodzinne, wsi, gminy, parafii. Pamięć o dziejach parafii prawosławnej w Dubiczach Cerkiewnych ocaliła matuszka Ewa Awksietijuk. Napisała monografię udokumentowaną setkami źródeł i fotografii. Sięgnęła do wspomnień najstarszych mieszkańców Dubicz i okolicznych wsi oraz do ich rodzinnych zbiorów zdjęć. Powstała niepowtarzalna ... More »


Duch religijnej tradycji w oleodrukach. Дух рэлігійнай традыцыі і друкаваная ікона

Duch religijnej tradycji w oleodrukach. Дух р...

Ciechanowiec - Мінск 11.06 - 27.08.2015

Алеадрук, гэта рэпрадукцыя карціны тэхнікай алеаграфіі на палатне або паперы, каляровым друкам, які дазваляе атрымліваць копіі падбныя на алейныя карціны. Періныя школы алеадрукаў узніклі ў XIX стагоддзі. Найболын вядомыя існавалі на тэрыторыі Нямеччыны і Францыі. Іх прадукцыя масава трапляла ў месцы рэлігійнага культу на абшары хрысціянскай культуры, так на польскія землі, як і ў іншыя еўрапейскія краіны, дзе набывалі яе паломнікі. (фр... More »


Dudar, 1 / 2012

Dudar

Альманах Дударскага клуба Беларусі

1 / 2012

Традыцыя язычковых інструментаў сягае ў першабытнае грамадства. Менавіта там зараджаліся традыцыі імітавання галасоў жывёлаў з дапамогай пішчыкавых прыстасаванняў, менавіта там ляжаць карані нашай багатай і старажытнай традыцыі дударства. Першыя музычныя практыкаванні былі сакральнымі дзеяннямі па імітацыі навакольных гукаў і ўпарадкаванню іх у мантрычныя меладычныя формулы. Таму вельмі важна коратка апісаць гукавое атачэнне, у якім “ва... More »


Buraczok Maciej, Dudka Białaruskaja

Dudka Białaruskaja

Buraczok Maciej

Імя Францішка Багушэвіча — адно з самых дарагіх сэрцу кожнага беларуса. З таго часу як «за кардонам» у Кракаве ў 1891 годзе пабачыла свет, але не свайго шырокага чытача, яго невялічкая кніжачка беларускіх вершаў, надрукаваных лацініцаю, «Бцсіка Ьіа1агц8ка]'а», прайшло сто гадоў, за якія народ наш прайшоў у гісторыі свайго станаўлення столькі, колькі многія народы праходзілі за доўгія стагоддзі. З вышыні стогадовага шляху, пройдзенага на... More »


Dwa doktoraty z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie

Dwa doktoraty z Uniwersytetu Stefana Batorego...

Maria Łowmiańska, Henryk Łowmiański

Książka zawiera w sobie dwie prace doktorskie początkujących badaczy miast Wielkiego Księstwa Litewskiego. More »


Samusik Katarzyna, Samusik Jerzy, Dwory i pałace na Kresach Wschodnich

Dwory i pałace na Kresach Wschodnich

Między Niemnem a Bugiem

Samusik Katarzyna, Samusik Jerzy

Album, który trzymacie Państwo w ręku jest pierwszą na rynku wydawniczym publikacją, w której tak szeroko omówione zostały dzieje dawnych rezydencji ziemiańskich, zachowanych do naszych czasów na obszarze między Niemnem a Bugiem. Obszar ten w okresie międzywojennym znajdował się na terenie województwa białostockiego, nowogródzkiego i poleskiego, a obecnie, kiedy jest on częścią terytorium Białorusi, wchodzi w skład obwodu brzeskiego i g... More »


First   Previous   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655]   Next   Last