Нальвайка Р. І., Ільніукі М. М. - складальнікі, Барэйша М. У - аўтар тэксту, Полацк. Полоцк

Полацк. Полоцк

Нальвайка Р. І., Ільніукі М. М. - складальнікі, Барэйша М. У - аўтар тэксту

Полацк... Гэтае слова — як рэха слаўнай гісторыі нашай Радзімы. Назва горада трывала ўваходзіць у нашу свядомасць яшчэ з дзяцінства. Полацк (летапісныя назвы Полотеск, Полтеск, Полотьск) — адзін з самых старажытных гарадоў усходніх славян. Ён равеснік Кіева і Ноўгарада і ўпер-шыню ўпамінаецца ў старажытным летапісе «Аповесць мінулых часоў» пад 862 годам. Горад ляжаў на магістралі, якая звязвала Захад з Усходам, на гандлёвым шляху «з вар... More »


Дэйніс I. П., Полацкая даўніна

Полацкая даўніна

Дэйніс I. П.

Гэтая праца прызначаецца краязнаўцам-пачаткоўцам ды экскурсаводам дзеля арыентаваньня. Яна не зьяўляецца грунтоўным выкладам гісторыі гораду. У кнізе падаюцца сьціслыя апісаньні помнікаў, гістарычных месцаў і зьвязаных зь імі падзеяў. Апісаныя найбольш значныя архэалягічныя знаходкі на тэрыторыі гораду і ягоных прадмесьцяў, прыведзеныя некаторыя даведачныя матэрыялы. Выданьне праілюстраванае арыгінальнымі замалёўкамі аўтара і ўнікальным... More »


Галубовіч Віталь, Полацкая шляхта ў час праўлення дынастыі Вазаў: 1588-1668 гг.

Полацкая шляхта ў час праўлення дынастыі Ваза...

манаграфія

Галубовіч Віталь

У кнізе разглядаюцца розныя аспекты гісторыі полацкай шляхты ў канцы XVI - сярэдзіне XVII стст. Аўтар імкнуўся паказаць у першую чаргу спецыфіку грамадска-палітычнага жыцця лакальнай супольнасці палітычнага народа Вялікага Княства Літоўскага. Разлічана на навуковых супрацоўнікаў, выкладчыкаў, студэнтаў і аматараў беларускай гісторыі. More »


Полацкі музейны штогоднік, 2010

Полацкі музейны штогоднік

зборнік навуковых артыкулаў за 2010 г.

2010

«Полацкі музейны штогоднік» — зборнік навуковых артыкулаў, што выдаецца Нацыянальным Полацкім гісторыка-культурным музеем-запаведнікам (НПКМЗ), пачынаючы з 2010 г. У ім друкуюцца артыкулы навуковых супрацоўнікаў НПКМЗ, матэрыялы арганізаваных гэтай установай штогадовых канферэнцый, а таксама публікацыі вядомых даследчыкаў, чые навуковыя інтарэсы звязаныя з гісторыяй матэрыяльнай культуры Полацка. У першым «Полацкі музейным штогодніку» (... More »


Полацкі музейны штогоднік

Полацкі музейны штогоднік

Зборнік навуковых артыкулаў за 2011 год

Сотрудники музея обратились к настоятельнице Спасо-Евфросиниевского монастыря игуменье Евдокии с просьбой выполнить список с иконы «Богоматери Эфесской» и передать в дар галерее для новой музейной экспозиции под названием «Стенопись ХІІ-ХІХ вв. Спасо-Преображенской церкви в Полоцке». В будущей музейной экспозиции, кроме рассказа о культовом строительстве в Полоцке ХІ-ХІІ веков, о школе монументальной живописи и о технологическом процес... More »


Полацкі Спаса-Еўфрасіннеўскі манастыр

Полацкі Спаса-Еўфрасіннеўскі манастыр

Манастыр знаходзіцца на правым беразе ракі Палата, быў заснаваны Еўфрасінняй Полацкай у 1120-я гады. З тых часоў захавалася Спаса-Праабражэнская (Спаса-Еўфрасіннеўская) царква. Звесткі аб яе будаўніцтве ёсць у “Жыціі Еўфрасінні Полацкай”: “И тако начаста пребывати в монастыри. И посему блаженная Ефросиния заложи церковь каменну св. Спаса“. Верагодна, храм быў пабудаваны пасля смерці князя Усяслава Брачыславіча. Храм быў пабудаваны д... More »


Асіноўскі Святаслаў, Поле памяці

Поле памяці

Постаці і падзеі беларускай мінуўшчыны

Асіноўскі Святаслаў

Гартаючы старонкі гэтай кнігі, вы пабываеце ў таямнічай Артыі, на славутым оршынскім полі, наведаеце старадаўняе беларускае мястэчка, зазірнеце на шумны кірмаш і ў вясёлы цыганскі табар, пройдзеце па старых мінскіх вуліцах і зробіце экскурсію па першых айчынных мануфактурах. Для шырокага кола чытачоў. More »


pdf
Кузьменко В. И., Токарев Н. В., Политика немецко-фашистских оккупационных властей в отношении научной интеллигенции Беларуси 1941-1944 гг.

Политика немецко-фашистских оккупационных вла...

Кузьменко В. И., Токарев Н. В.

На основе архивных и иных материалов освещена политика нацистов в отношении научной интеллигенции Беларуси в годы Великой Отечественной войны, ее положение в условиях оккупации, исследованы ущерб, нанесенный кадровому контингенту и материальной базе белорусской науки, вклад ученых в борьбу с фашизмом, выяснены судьбы большого круга конкретных лиц. Авторы убедительно показали, что подавляющее большинство научной интеллигенции Беларуси, о... More »


Комзолова А.А., Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху Великих реформ

Политика самодержавия в Северо-Западном крае ...

Комзолова А.А.

Autocratic Policies in the Northwestern Province in the Epoch of Great Reform Komzolova A. A. The monograph focuses on the Russian Empire's internal autocratic policies with regard to Belarusian and Lithuanian lands incorporated after the partition of the Commonwealth of Poland and the Grand Duchy of Lithuania. Based on a great number of archival documents, the author looks at the Russian government's policies with regard to th... More »


Политические партии, 2-е изд., исправ. и доп.

Политические партии

Беларусь и современный мир

Переработанное и дополненное издание книги, вышедшей в 2002 г. В книге представлен научный анализ понятия политических партий и политических систем, анализируется деятельность политических партий в зарубежных странах. Приведены принципы участия политических партий в выборах, раскрыты принципы финансирования политических структур в различных странах мира. Рассказывается о создании и развитии партийной системы в Республике Беларусь с моме... More »


First   Previous   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665]   Next   Last