Хаўстовіч Мікола, Літаратура Беларусі канца XVIII-XIX стагоддзя, том чацьвёрты

Літаратура Беларусі канца XVIII-XIX стагоддзя

Даследаванні і матэрыялы

Хаўстовіч Мікола

Volume: 4

Publication Place: Варшава

Publication Date: 2018

Publisher: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Sizes: 320 с.

ISBN: 978-83-60951-28-6

Category: Belarusian Language; Belles-Lettres; Methodological Literature; Literary Studies; Sources

Copyright © 2018 by Mikalaj Khaustovich, Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Book Collection: BTH — the library of the Belarusian Historical Association, ul. Proletariacka 11, Białystok (hardcopy)

Copy Numbers: BTH — [4564]

Пра стварэнне навуковай гісторыі беларускае літаратуры шырока пачалі гаварыць у сярэдзіне 1920-х гг. Вядома, варта памятаць пра першыя крокі ў гэтым кірунку Рамуальда Зямкевіча (1881–1944), Сяргея Палуяна (1890–1910) і Максіма Багдановіча (1891–1917), якія, аднак, былі адно спробамі ахарактарызаваць літаратурны працэс мінулага. Нявырашанай засталася праблема і пасля таго, як у 1919–1922 гг. з’явіліся працы Яўхіма Карскага (1860–1931), Мікалая Янчука (1859–1921) і Максіма Гарэцкага (1893–1938), што ў большай ці меншай ступені фіксавалі (“рэгістравалі” Я. Карскі) літаратурны матэрыял. Не ставала – у першую чаргу – канцэпцыі і метадалогіі аналізу беларускага літаратурнага працэсу. Магчыма, з гэтай прычыны Уладзіслаў Чаржынскі (1897–1974) не раз адкрыта адмаўляў існаванне гісторыі беларускае літаратуры як навукі і лічыў працу папярэднікаў адно толькі біяграфічнымі нататкамі ды вольным пераказам зместу твораў. (Замест прадмовы, фрагмент)

Belarusian Authors: Хаўстовіч Мікола

Catalog: BTH

Only in the library of the Belarusian Historical Association (hardcopy)

Worth reading:

Хаўстовіч Мікола, Літаратура Беларусі XIX - пачатку XX стагоддзя, том трэці

Літаратура Беларусі XIX - пачатку XX стагоддз...

Даследаванні і матэрыялы

Хаўстовіч Мікола

У трэці том Даследаванняў і матэрыялаў увайшлі асобныя тэксты, якія датычаць жыцця і творчасці двух літаратараў канца ХІХ – пачатку ХХ стст. Аляксандра Ельскага і Ядвігіна Ш. Узноўлена тут таксама славутая “Biełarusskaja Chrestomatija” Браніслава Эпімаха-Шыпілы. Беларускамоўныя творы і матэрыялы падаюцца ў адпаведнасці з першапублікацыямі ці рукапісамі з захаваннем усіх асаблівасцяў друку ці пісоўні арыгіналу; польскамоўныя тэксты друку... More »


Хаўстовіч Мікола, Літаратура Беларусі XVIII-XIX стагоддзяў, том другі

Літаратура Беларусі XVIII-XIX стагоддзяў

Даследаванні і матэрыялы

Хаўстовіч Мікола

Планавалася, што ў другі том “Даследаванняў і матэрыялаў”, апрача раздзела Ананімная літаратура, увойдуць тэксты і дакументы, датычныя жыцця і творчасці Яна Чачота, Гераніма Марцінкевіча, Эдварда Жалігоўскага, Аляксандра Ельскага і Альгерда Абуховіча. Аднак спакваля аб’ём першага раздзела павялічыўся на столькі, што давялося адмовіцца ад першапачатковае задумы. Мы палічылі патрэбным засяродзіць увагу на асобных ананімных творах другой п... More »


Хаўстовіч Мікола, Літаратура Беларусі XVIII-XIX стагоддзяў, том першы

Літаратура Беларусі XVIII-XIX стагоддзяў

Даследаванні і матэрыялы

Хаўстовіч Мікола

Наша выданне прысвечана асобным старонкам жыцця і творчасці літаратараў Беларусі XVIII–XIX стст. Зважаючы на тое, што найбольшую вартасць заўсёды маюць не нататкі даследчыка пра пісьменніка, а перад усімягоныя творы ды іншыя матэрыялы, якія апавядаюць пра яго, значная ўвага надаецца менавіта публікацыі невядомых ці малавядомых тэкстаў–паэзіі, публіцыстыкі, карэспандэнцыі і інш. А гэта тым больш важна, што мы, гісторыкі Новай беларускай ... More »


pdf
Хаўстовіч Мікола, Шляхамі да беларускасці

Шляхамі да беларускасці

Нарысы, артыкулы, эсэ

Хаўстовіч Мікола

Пад найменнем “беларуская літаратура” мы павінны разумець усю літаратуру беларускага народа, г. зн. прыгожае пісьменства ад пачатку ХІ ст. да нашых дзён. За гэты час шмат разоў і карэнным чынам змяняліся гістарычныя ўмовы жыцця беларускага народа, але, думаецца, абавязкова захоўвалася духоўная сувязь з мінулым, у большай або меншай ступені заўсёды ўлічваўся мастацкі вопыт папярэднікаў. Развіццё беларускага літаратуразнаўства дазволіла ў... More »


pdf
Хаўстовіч Мікола, Жыццё і творчасць Рамуальда Падбярэскага

Жыццё і творчасць Рамуальда Падбярэскага

Хаўстовіч Мікола

Ramual Padbyareski, a publisher, local history and folklore scholar, died on 22 October 1856 in exile in Russia’s Arkhangelsk province. He was born and completed a school in Vilnius and earned a degree from Moscow University. Padbyareski lived in Petersburg for a long time. He published magazines, almanacs, but he was best known for the publication of Yan Barshcheuski’s Nobleman Zawalnia, or Belarus in Fantastic Stories. Padbyareski was... More »


pdf
Хаўстовіч Мікола, Айчына здалёку і зблізку

Айчына здалёку і зблізку

Ігнацы Яцкоўскі і Аляксандар Рыпінскі

Хаўстовіч Мікола

Fatherland from Long and Close Distance: Ignacy Jackowski and Alyaksandr Rypinski by Khaustovich Mikola Despite long-standing Belarusian literature research traditions, scholars are still unsure about who wrote some 19th century works included in Belarusian literature reader books. In his research paper Mikola Khaustovich attempts to throw some light on the “dark spots” of the 19th century Belarusian literature to unravel myths perpe... More »


pdf
Хаўстовіч Мікола, Мастацкі метад Яна Баршчэўскага

Мастацкі метад Яна Баршчэўскага

Хаўстовіч Мікола

Упершыню ў беларускім літаратуразнаўстве даследуецца спецыфіка мастацкага метаду Яна Баршчэўскага, вытокі і эвалюцыя мастацкай умоўнасці ў яго творчасці. У манаграфіі арганічна спалучаны панарамны разгляд твораў пісьменніка і мастацкая інтэрпрэтацыя найбольш значных тэкстаў Кніга разлічана на літаратуразнаўцаў, выкладчыкаў і студэнтаў філалагічных і культуралагічных спецыяльнасцяў ВНУ. More »


pdf
Хаўстовіч Мікола, На парозе забытае святыні

На парозе забытае святыні

Творчасць Яна Баршчэўскага

Хаўстовіч Мікола

On the Doorstep of a Forgotten Shrine, a monograph by Mikola Khaustovich, focuses on works and the literary and artistic symbolism of the oeuvre of Yan Barshcheuski, who is considered a father of Belarusian literature. Yan Barshcheuski was the first writer to use the word “Belarus” in his works, rather than Litva (Lithuania) like Adam Mickiewicz and other philomaths. Mikola Khaustovich thoroughly examines works of prose by Barshcheuski,... More »


pdf
Хаўстовіч Мікола, Гісторыя беларускай літаратуры 30–40-х гг. XIX ст.

Гісторыя беларускай літаратуры 30–40-х гг. XI...

Дапаможнік для студэнтаў філал. спец. вышэйш. навуч. устаноў.

Хаўстовіч Мікола

Belarusian Literature History 1930s-1940s by Khaustovich Mikola Belarusian literature researchers categorize 1930s-1940s as a new literature period. New Belarusian literature thrived in two environments – among rural residents, who passed folklore and ancestor’s language from generation to generation, some were writing poems and literary works, for instance Vinshavannie bondara Svastseya (Honoring Bushel Maker Svastsei), Imyaninnaye vin... More »