Культурная спадчына рэгіёну Белавежскай пушчы

Культурная спадчына рэгіёну Белавежскай пушчы

Вынікі польска-беларускіх інвентарызацыйных семінараў, ліпнь 2002

Title of Original: Dziedzictwo kulturowe regionu Puszczy Białowieskiej

Publication Place: Białowieża-Kamieniuki

Publication Date: 2003

Editor: Łapińska Halina, Stepaniuk Mirosław

Translator: на бел. Варонік Святлана, на англ.Rafałko Hanna

Publishing/ Printing House: Orthdruk

Sizes: 192s., il., 25cm

ISBN: 83-918874-1-3

Category: Ethnography; History; Culture; Translations; Religion; Society

Book Collection: BTH — the library of the Belarusian Historical Association, ul. Proletariacka 11, Białystok (hardcopy)

Copy Numbers: BTH — [1649]

Puszcza Białowieska jest najstarszym chronionym, unikatowym obiektem przyrodniczym we wschodniej części Europy. Potężny las o powierzchni około 125 tyś. ha jest rzeczywiście godny swego miana i ochrony. Zachowując w dużej mierze naturalny charakter stał się ostoją, często ostatnią, wielu tysięcy gatunków zwierząt i roślin, w tym swojego króla - żubra. Jednak Puszcza to nie tylko przyroda, to także ludzie i ich historia. Od wieków ją „oswajali", kolonizowali i eksploatowali. Osadnictwo było związane z Puszczą od zawsze. Puszcza stanowiła pogranicze, gdzie stykały się różne grupy etniczne i wyznaniowe. Co najmniej od XV wieku istniało na obszarze Puszczy Białowieskiej sąsiedztwo dwóch grup ruskich: napływającej od północnego wschodu ludności białoruskiej - z rejonu Wołkowyska oraz przybywającej od strony Brześcia małoruskiej ludności wołyńskiej. W późniejszym czasie wśród mieszkańców wnętrza Puszczy pojawili się budnicy z Mazowsza oraz imigranci innych grup.

Catalog: BTH

Only in the library of the Belarusian Historical Association (hardcopy)