Wiśniewski Tomasz, Białystok w starej pocztówce

Białystok w starej pocztówce

Wiśniewski Tomasz

Publication Place: Białystok

Publication Date: 1990

Editor: Kozłowska-Świątkowska Elżbieta

Publisher: Krajowa Agencja Wydawnicza

ISBN: 83-03-03248-8

Category: History

Copyright © 1990 by Tomasz Wiśniewski

Book Collection: BTH — the library of the Belarusian Historical Association, ul. Proletariacka 11, Białystok (hardcopy)

Copy Numbers: BTH — [3267]

Ostatnio obserwuje się wzmożone zainteresowanie starą pocztówką. I to zarówno o tematyce patriotycznej i krajoznawczej, jak i życzeniowej, reklamowej czy też okolicznościowej. Pojawiają się artykuły i książki dotyczące tych tematów, katalogi pocztówek poszczególnych miast oraz opracowania poświęcone sposobom opisu i gromadzenia starej pocztówki. W wielu krajach ukazują się nawet specjalne periodyki w całości poświęcone karcie pocztowej. Wymieńmy kilka poważniejszych: w Anglii — Picture Postcard Monthly i British Postcard Collectors Magazine, we Francji — Forum, w USA — Postcard Collector, Cartomania i Barrs News w Kanadzie — Card Talk, De Prentbriefkaart w Holandii, La Cartolina we Włoszech, Grass Aus i Ak Ex-press w RFN i inne. (Wstęp, fragment)

Catalog: BTH

Only in the library of the Belarusian Historical Association (hardcopy)