Wiśniewski Tomasz, Białystok w starej pocztówce

Białystok w starej pocztówce

Wiśniewski Tomasz

Ostatnio obserwuje się wzmożone zainteresowanie starą pocztówką. I to zarówno o tematyce patriotycznej i krajoznawczej, jak i życzeniowej, reklamowej czy też okolicznościowej. Pojawiają się artykuły i książki dotyczące tych tematów, katalogi pocztówek poszczególnych miast oraz opracowania poświęcone sposobom opisu i gromadzenia starej pocztówki. W wielu krajach ukazują się nawet specjalne periodyki w całości poświęcone karcie pocztowej.... More »


Białystok: miasto przyjazne

Białystok: miasto przyjazne?

Mniejszości narodowe i wyananiowe w dziejach Ziemi Podlaskiej

Białystok był osadą, a potem miastem, pogranicza, bowiem od początku swego istnienia funkcjonował na styku rozmaitych narodowości, religii i kultur. Na Podlasiu od wieków żyły ze sobą w symbiozie, choć nie zawsze łatwej i nie koniecznie harmonijnej, ich przedstawiciele. Obok rdzennych mieszkańców tej ziemi, zasiedlali ją - z różnych przyczyn i powodów, i w różnych okresach - przybysze reprezentujący wiele narodowości i wyznań, m.in. Żyd... More »


Litwiejko Kazimierz, Bibliografia druków niezależnych Białostocczyzny 1980-1990

Bibliografia druków niezależnych Białostocczy...

Litwiejko Kazimierz

Początki wolnego słowa na Białostocczyźnie związane z powstaniem Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego "Solidarność". W okresie późniejszym pojawiały się wydawnictwa Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz innych organizacji związkowych. More »


Kondratiuk Michał, Bibliografia onomastyki wschodniosłowiańskiej do roku 1965 włącznie

Bibliografia onomastyki wschodniosłowiańskiej...

Восточнославянская ономастика. Библиографический указатель литературы по 1965 год включительно

Kondratiuk Michał

Michał Kondratiuk urodził się 6 marca 1934 roku we wsi Dubiny koło Hajnówki. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Białymstoku, zwolniony za dobre wyniki w nauce z obowiązującego nakazu pracy, podjął studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Filologię rosyjską ukończył w roku 1958, białoruską w 1961, znajdując się w gronie pierwszych absolwentów tego kierunku w Polsce. More »


Sosna Grzegorz, Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie

Bibliografia parafii prawosławnych na Białost...

Część chronologiczna

Sosna Grzegorz

Niniejsza bibliografia (jak i poprzednia pierwsza część alfabetyczna) powstała w wyniku wielokrotnych poszukiwań źródeł do dziejów prawosławia na terenie Białostocczyzny. Kwerendą objęte zostały wydawnictwa zwarte, w których były publikowane dokumenty, a także opracowania zawierające w swej treści — zarządzenia, postanowienia i informacje. Skorzystano również z organów prasowych cerkiewnych, a także z druków urzędowych zawierających inf... More »


Sosna Grzegorz, Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie

Bibliografia parafii prawosławnych na Białost...

Część demograficzna: chrzty, śluby i zgony (według ksiąg metrykalnych)

Sosna Grzegorz

Księgi metrykalne służą do ustalenia liczby osiedli i ich mieszkańców, określenia znaczenia gospodarczego miejscowości regionu. Dostarczają również danych o pojawieniu się i znikaniu pewnych rodzin i całych grup ludności, skutkach działań wojennych i epidemii, nazwiskach i imionach występujących na Białostocczyźnie i nie tylko w tym regionie. Akta metrykalne są także cennym źródłem badań o charakterze biograficznym, nad zróżnicowaniem s... More »


Sosna Grzegorz, Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie, Suplement I

Bibliografia parafii prawosławnych na Białost...

Część alfabetyczna

Sosna Grzegorz

Niniejsza bibliografia powstała w wyniku wieloletnich poszukiwań źródel do dziejów prawosławia na terenie Białostocczyzny. Kwarendą objęte zostały wydawnictwa zwarte, artykuły i rozprawy z dzieł zbiorowych i czasopism oraz różnych periodyków i druków. Jest to bibliografia jedyna tego rodzaju, składająca się z dwóch części (alfabetycznej i chronologicznej), możliwie kompletna, mimo że przy jej zestawieniu autor nie zastosował selekcji. W... More »


Sosna Grzegorz, Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie, Suplement II

Bibliografia parafii prawosławnych na Białost...

Część alfabetyczna

Sosna Grzegorz

Niniejszy tom bibliografii jest dalszym ciągiem Bibliografii parafii prawosławnych na Białostocczyźnie ks. Grzegorza Sosny oraz znacznym uzupełnieniem części poprzednich /Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie: Cześć alfabetyczna, Białystok 1984 ss. 199 z mapką. Wyd. Białostockie Towarzystwo Naukowe; Część osobowa, Białystok 1986, ss. 191. Instytut Prasy i Wydawnictw „Novum" Warszawa, Oddział ChSS w Białymstoku; Część ... More »


Sosna Grzegorz, Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie

Bibliografia parafii prawosławnych na Białost...

Część alfabetyczna

Sosna Grzegorz

Niniejsza bibliografia powstała w wyniku wieloletnich poszukiwań źródeł do dziejów prawosławia na terenie Białostocczyzny. Kwerendą objęte zostały wydawnictwa zwarte, artykuły i rozprawy z dzieł zbiorowych i czasopism oraz różnych periodyków i druków. Jest to bibliografia jedyna tego rodzaju, składająca się z dwóch części (alfabetycznej i chronologicznej), możliwie kompletna, mimo że przy jej zestawieniu autor nie zastosował selekcji. W... More »


Bajko Piotr, Bibliografia Puszczy Białowieskiej

Bibliografia Puszczy Białowieskiej

2016-2010

Bajko Piotr

W nowym tomie podano 4652 pozycje. Podobnie jak tom poprzedni, ten również posiada dwa indeksy - osobowy i rzeczowy, które znacznie ułatwiają wyszukanie potrzebnej publikacji. Warto wspomnieć, że pierwszy spis literatury białowieskiej, opracowany przez dr. Jana Jerzego Karpińskiego, ukazał się w 1948 roku - w „Ochronie Przyrody" (R. 18). Ujęty on został w całości w pierwszym tomie „Bibliografii białowieskiej", opracowanej przez dra inż.... More »


First   Previous   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655]   Next   Last