Archeologiczne zabytki powiatu hajnowskiego

Archeologiczne zabytki powiatu hajnowskiego

Publication Place: Warszawa

Publisher: Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego

Sizes: 25 s.

Category: History; Tourism

Book Collection: BTH — the library of the Belarusian Historical Association, ul. Proletariacka 11, Białystok (hardcopy)

Copy Numbers: BTH — [3802]

Jaćwingów zamieszkującego, wg autora, również tereny pomiędzy Narwią a Bugiem, opisuje również kilkanaście cmentarzysk i grodzisk. Na niektórych z nich przeprowadził badania wykopaliskowe lub też powierzchniowe, będące do dzisiaj często jedynymi systematycznymi pracami archeologicznymi jakie na nich miały miejsce. W 20 lat później, w roku 1873 ukazała się publikacja autorstwa wybitnego etnografa, archeologa i historyka, Zygmunta Glogera. Prezentowała ona wyniki badań na terenie osad wydmowych z epoki kamienia i brązu, jednak tylko w niewielkim stopniu odnosiła się do obszaru związanego z górnym biegiem Narwi. Znowu minąć musiało prawie 20 lat, by w roku 1890 powstała kolejna praca poświęcona zabytkom archeologicznym z dorzecza środkowego Bugu i górnej Narwi. (fragment)

Catalog: BTH

Only in the library of the Belarusian Historical Association (hardcopy)