Sybir ołówkiem Aliny Maliszewskiej

Sybir ołówkiem Aliny Maliszewskiej

Album „Sybir ołówkiem Aliny Maliszewskiej” to najnowsza publikacja Muzeum Pamięci Sybiru, która zawiera niezwykłe rysunki Aliny Maliszewskiej, stanowiące wizualizację jej własnych przeżyć i doświadczeń innych Sybiraków. Jej promocja odbyła się w piątek (08.02) w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Było to jedno z wydarzeń zorganizowanych w ramach obchodów 79. rocznicy pierwszej masowej wywózki na Sybir. Alina Maliszewska jest ikoną polskie... More »


Mironowicz Antoni, Sylwester Czetwertyński

Sylwester Czetwertyński

biskup białoruski

Mironowicz Antoni

Po opracowaniu biografii Sylwestra Kossowa, Teodozego Wasilewicza, Józefa Nielubowicza Tukalskiego i Józefa Bobrykowicza1 przedstawiam sylwetkę kolejnego władyki białoruskiego Sylwestra Czetwertyńskiego. Wszystkie wymienione postacie łączy pobyt na katedrze białoruskiej (władyctwo mścisławsko-orszańsko-mohylewskie), tak ważnej w dziejach Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej. Z biskupstwa białoruskiego Sylwester Kossow i Józef Nielu... More »


pdf
Mironowicz Antoni, Sylwester Kossow - biskup białoruski, metropilita kijowski

Sylwester Kossow - biskup białoruski, metropi...

Władyka białoruski, metropolita kijowski

Mironowicz Antoni

Podejmuje próbę przedstawienia sylwetki kolejnego władyki białoruskiego, ordynariusza tak ważnej diecezji w dziejach Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej. Po opracowaniu biografii Teodozego Wasilewicza i Józefa Nielubowicza Tukalskiego[1] pragnę przybliżyć postać Sylwestra Kossowa. Wszystkie wymienione postacie łączy pobyt na katedrze białoruskiej (władyctwo mohylewsko-mścisławsko-orszańskie). Z biskupstwa białoruskiego Józef Nielu... More »


Jasińska-Socha Teresa, System fleksyjny starobiałoruskich zabytków II połowy XVI wieku

System fleksyjny starobiałoruskich zabytków I...

Opowieść o Tristanie, Opowieść o Bowie

Jasińska-Socha Teresa

Niniejsza praca zawiera pełny opis fleksji wyrazów w starobiałoruskim zabytku z n połowy XVI w. zawierającym 174 karty po 33 wiersze. Przechowywany on jest w Bibliotece Eaczyńskich w Poznaniu pod niezbyt precyzyjnym tytułem: „Manuscript in kleinrussischer Sprache aug dem XVII Jahrhundert" (katalog Biblioteki Eaczyńskich, sygnatura nr 94). Jest to odpis tekstu tłumaczonego ze staroserbskiego oryginału na temat historii miłości Tristana i... More »


pdf
Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz, Szczyty

Szczyty

Dzieje wsi i parafii

Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz

The book is based on factual material. It includes documents and photographs, and provides an insight into life of the village. Some of its pages evoke nostalgia for childhood closely connected with a village. The authors impress with their deep reflections, heavenly thoughts, sense of style and respect for national history. Book is a result of a harmonious combination of a creative purpose and literary talent. An obsessed man (in a g... More »


Szkice do dziejów Białegostoku

Szkice do dziejów Białegostoku

Białystok miasto położone na zachodniej rubieży styku dwóch kultur od początku swojego istnienia było miejscem egzystencji wielu narodów. Bogata i różnorodna tradycja na trwale zapisała się w dzieje tego miasta. Białystok podobnie jak całe północno-wschodnie ziemie Rzeczypospolitej, kolejno funkcjonował w ramach różnych struktur państwowych, co nie bez znaczenia pozostało nie tylko na dzieje miasta, ale także na materiał źródłowy przech... More »


Matus Irena, Szkolnictwo cerkiewno-parafialne w powiecie bielskim w latach 1884-1914 na tle sytuacji oświatowej w dziecezji grodzieńskiej

Szkolnictwo cerkiewno-parafialne w powiecie b...

Z dziejów oświaty ludu białoruskiego na Podlasiu

Matus Irena

Problematyka oświaty cerkiewno-parafialnej zasługuje na zainteresowanie tak ze względu na wagę i znaczenie problemu, jak i długofalowe jego oddziaływanie. Pozornie drugorzędne, zagadnienie to mówi nam wiele nie tylko o rozwoju oświaty czy polityce rosyjskiej w guberniach zachodnich, ale przede wszystkim o sytuacji ludności prawosławnej na pograniczu etnicznym i szansach jej społecznego awansu. Praktyka dowiodła skuteczności działania s... More »


pdf
Klein Borys S., Maroszek Józef, Szlak Mickiewiczowski

Szlak Mickiewiczowski

Klein Borys S., Maroszek Józef

Zbliża się Jubileusz 200 rocznicy urodzin Adama Mickiewicza, który obchodzić będziemy w 1998 r. Życie i twórczość jego nierozerwalnie są związane z Nowogródczyzną i całym Poniemniem. Tutaj żyli jego przodkowie i tu on sam się urodził, spędził dzieciństwo, lata szkolne, a studiując na Uniwersytecie Wileńskim i później gdy uczył w szkole powiatowej w Kownie, często wracał w rodzinne strony. Stąd czerpał natchnienie wkraczając na swój wspa... More »


Szlak rękodzieła ludowego województwa podlaskiego

Szlak rękodzieła ludowego województwa podlask...

Szlaki turystyczne w Powiecie Białostockim

Prezentując publikację „Szlaki Turystyczne w Powiecie Białostockim" chciałbym zachęcić Państwa do bliższego poznania wielu niepowtarzalnych miejsc największego z Powiatów Polski - Powiatu Białostockiego. Tworzy go 15 gmin usytuowanych wokół Białegostoku. Jednak to nie wielkość decyduje o wyjątkowości tego miejsca, ale przede wszystkim bogactwo środowiska naturalnego, tradycji i kultury. Jednym z najbardziej znanych szlaków związanych z ... More »


Szlak Unitów Sokołowskich (mapa)

Szlak Unitów Sokołowskich (mapa)

Wielki Gościniec Litewski

Zawarcie unii brzeskiej w 1596 roku pomiędzy Kościołem katolickim a Cerkwią prawosławną miało doprowadzić do jedności obu obrządków na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Część prawosławnego duchowieństwa zgodziła się przyjąć zwierzchnictwo papieża i niektóre katolickie dogmaty pod warunkiem zachowania liturgii wschodniej. Z czasem Cerkiew unicka uległa latynizacji, objawiającej się w przejmowaniu zwyczajów, nabożeństw i elementów... More »


First   Previous   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668]   Next   Last