Borowik Przemysław, Rys historyczny miasta i gminy Goniądz w XIX i XX wieku

Rys historyczny miasta i gminy Goniądz w XIX ...

(470 lat praw miejskich Goniądza)

Borowik Przemysław

Szanowni Czytelnicy! Historia Goniądza jest tak długa i obszerna, że trudno ją zawrzeć w jednym czy dwóch tomach. Pierwsza część napisana przez Józefa Maroszka i Jarosława Klozę pt. „Dzieje Goniądza w 450 rocznicę praw miejskich” w 1997 r. była swego rodzaju pionierem, czy też znakomitym punktem odniesienia do zbierania materiałów, pogłębiania i pisania o dziejach jednego z najstarszych miast Podlasia. Drugi tom, który właśnie otrzymują... More »


Kochanowski Janusz, Rzeczpospolita praworządna

Rzeczpospolita praworządna

Kochanowski Janusz

Rzecznik Praw Obywatelskich, w pełni niezależny organ konstytucyjny, odporny na jakiekolwiek oddziaływania oligarchii politycznej i kapitalistycznej, jest strażnikiem swobód i praw obywatelskich w nowoczesnej demokracji. Dr Janusz Kochanowski – wybitny prawnik, wykładowca uniwersytecki, dyplomata, człowiek o szerokich horyzontach intelektualnych, twórca Fundacji Ius et Lex, trafnie widzi swoją rolę Rzecznika nie tylko w kategoriach czy... More »


Tomaszewski Jerzy, Rzeczpospolita wielu narodów

Rzeczpospolita wielu narodów

Tomaszewski Jerzy

W sobotę, 9 grudnia 1922 r., połączone jako Zgromadzenie Narodowe obie izby parlamentu polskiego — Sejm i Senat — wybrały pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej, którym został inż. Gabriel Narutowicz. W decydującym głosowaniu padło za nim 289 głosów, m. in. posłów socjalistycznych, ludowych oraz mniejszości narodowych. Jego kontrkandydat — Maurycy hr. Zamoyski — otrzymał tylko 227 głosów, m. in. posłów narodowej demokracji, konserwatyst... More »


Poleszczuk Jan, Sztop-Rutkowska Katarzyna, Porankiewicz-Żukowska Aleksandra, Kiszkiel Łukasz, Klimczuk Andrzej, Mejsak Julian, Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w Województwie Podlaskim

Samorządowa i obywatelska współpraca transgra...

Poleszczuk Jan, Sztop-Rutkowska Katarzyna, Porankiewicz-Żukowska Aleksandra, Kiszkiel Łukasz, Klimczuk Andrzej, Mejsak Julian

W Polsce coraz częściej dyskutuje się na temat decentralizacji prowadzenia polityki zagranicznej. Podkreśla się wagę tego postulatu, zwracając uwagę na konieczność dokonania dywersyfikacji zarówno źródeł informacji, jak również podmiotów kształtujących kierunki krajowej polityki zagranicznej. Do tej pory polityka zagraniczna była postrzegana niemal wyłącznie jako domena działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nie uwzględniano w wy... More »


Janowicz Sokrat, Samosiej

Samosiej

Janowicz Sokrat

Andrzej Antoszka nie omylił się: to byli funkcjonariusze z trzeciego komisariatu. Zobaczył ich na długo wcześniej, nim podeszli - do drzwi i zadzwonili. Dzwonek brzmiał obco, przeciągle i jak gdyby obcesowo. Patrzył z góry i-przyszło mu na myśl, że to-sanitariusze: tam oto stoi -wóz pogotowia ratunkowego, a oni są wściekli, że imus.zą o tak późnej porze 'wlec się do chorego. Dopiero gdy zbliżyli się do bramy, zrozumiał, kim są. Jed... More »


Dresler Aleksander, Sańka z ulicy Sosnowej

Sańka z ulicy Sosnowej

Dresler Aleksander

Urodziłem się w Białymstoku na ulicy Sosnowej 67, u starego Kozłowskiego, 17 grudnia pamiętnego 1920 roku. Mój Białystok i moje ulice, to miasto międzywojnia, należące poprzednio przez długie dziesięciolecia do imperium carskiej Rosji, do guberni grodzieńskiej. Nasze pokolenie wyrosłe już w wolnej Polsce, zostało wychowane przez Związek Harcerstwa Polskiego w duchu Józefa Piłsudskiego i takim jestem nadal, pomny skąd się wywodzę. Gdzie ... More »


Janonienė Rūta, Purlys Evaldas, Sapiegų rūmai Antakalnyje

Sapiegų rūmai Antakalnyje

Janonienė Rūta, Purlys Evaldas

Sapiegų rūmai Vilniaus Antakalnio priemiestyje buvo pastatyti 1689–1692 metais. Jų sumanytojas ir statytojas – žymiausias to meto Lietuvos didikas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didysis etmonas, Vilniaus vaivada Kazimieras Jonas Sapiega (1642 (?)–1720) – pagal karališkus užmojus suplanuotam ansambliui sutelkė garsiausius tuo metu Vilniuje dirbusius italų kilmės menininkus. Šie rūmai ir parkas – vienintelis Lietuvos teritorijoje iš... More »


Sąsiedzi wyjechali do Treblinki / Neighbours Went To Treblinka

Sąsiedzi wyjechali do Treblinki / Neighbours ...

Katalog wystawy

W 1942 roku, podczas konferencji w Wannsee, władze III Rzeszy podjęły decyzję o „ostatecznym rozstrzygnięciu kwestii żydowskiej”. Sporządzono listę z dokładnymi danymi – z ilu Żydów należy „oczyścić” każdy z europejskich krajów. Pośród nazw państw wymieniony jest tylko jeden okręg – Bezirk Białystok, z liczbą Żydów do likwidacji 400.000. Konsekwencje tej decyzji nawet dziś trudne są do objęcia. Po 75 latach nie dają o tym zapomnieć zruj... More »


Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich, III

Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich

Niniejsza publikacja stanowi trzeci tom rozpraw historycznoliterackich na temat SATYRA W LITERATURACH WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH; tom pierwszy został wydany w roku 1993, tom drugi w 1998. Tworzące ten zbiór artykuły prezentowane były w formie referatów na międzynarodowej konferencji naukowej, zorganizowanej w dniach 18-19 listopada 1996 roku przez historyków literatury z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Filii Uniwersytetu Warszawski... More »


Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich, II

Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich

Proponujemy czytelnikowi drugi tom z serii rozpraw historycznoliterackich na obszerny temat SATYRA W LITERATURACH WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH. Składające się na tę książkę artykuły były przedstawione jako referaty na konferencji naukowej, zorganizowanej w dniach 14-15 listopada 1994 r. przez historyków literatury z Zakładu Filologii Wschodniosłowiańskich Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W konferencji wzięli udział badacze liter... More »


First   Previous   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668]   Next   Last