Maroszek Józef, Pogranicze Litwy i Karony w planach króla Zygmunta Augusta

Pogranicze Litwy i Karony w planach króla Zyg...

Z historii dziejów realizacji myśli monarszej między Niemnem a Narwią

Maroszek Józef

Rzeczpospolita złotego wieku od dawna przykuwała uwagę badaczy. Pokolenia historyków zajmowało się wyjaśnienie podstaw potegi ówczesnego państwa - wewnętrznego ładu i międzynarodowego znaczenia. Odzwierciedleniem tych zainteresowań jest bogata literatura historyczna. Duża jej część porusza problemy panowania Zygmunta Augusta. More »


pdf
Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie

Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie

Źródła historyczne - stan badań

Polish-Lithuanian-Belarusian Border Relations: Historical Records, Progress of Research The first volume of publications under the general title "The Shared Legacy of Northeastern Territories of Former Rzeczpospolita" features documents closely connected with original ethnic areas of present-day Poland, Lithuania and Belarus currently located beyond these countries' borders. It saw the light as a result of an effort by historians to ... More »


pdf
Polacy - Sowieci - Żydzi w regionie łomżyńskim w latach 1939-1941

Polacy - Sowieci - Żydzi w regionie łomżyński...

Dokumenty Radzieckie

W tym tomie publikujemy radzieckie źródła, wytworzone przez główne instytucje radzieckiego systemu, zarówno centralne (Moskwa, Mińsk), jak i terenowe (kierownictwa obwodu białostockiego i rejonów regionu łomżyńskiego). Większość dokumentów to dokumenty prowieniencji partyjnej i władz bezpieczeństwa (NKWD i NKGB)1). Źródła i relacje polskie oraz źródła i relacje żydowskie będą treścią kolejnych tomów tej serii wydawniczej. Publikowany te... More »


Beauvois Daniel, Polacy na Ukrainie 1831-1863

Polacy na Ukrainie 1831-1863

Szlacha polska na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie

Beauvois Daniel

„Za panowania króla Stanisława mieszkał ubogi szlachcic na Podolu”. Ilu ogółem mieszkało tam wtedy szlachciców, ubogich i majętnych? Nie wiem. Zapewne mniej więcej tyluż, co w dobie Powstania Listopadowego: 140 tysięcy. Dalszych 270 tysięcy mieszkało na Wołyniu i na Kijowszczyźnie. Trzydzieści lat później, wiek niespełna po czasach Beniowskiego, ostała się z tego na prawobrzeżnej Ukrainie tylko jedna szósta — około 70 tysięcy — a na Pod... More »


Polacy w Niemczech

Polacy w Niemczech

Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Słowami Edmunda Osmańczyka: „I nie ustaniem w walce, silę słuszności mamy, i mocą tej słuszności - wytrwamy i wygramy” można trafnie określić oblicze emigracji polskiej w Niemczech. Wyjątkowość tego środowiska sprowadza się do jego nieprzerwanej walki o słuszne prawa na rzecz Polaków zamieszkałych w Niemczech. Walce tej towarzyszy przez cały czas siła wytrwania i nadzieja zwycięstwa. Emigracja polska w Niemczech, choć doczekała się wiel... More »


Bieńkowska-Ptasznik Małgorzata, Polacy-Litwini-Białorusini

Polacy-Litwini-Białorusini

Przemiany stosunków etnicznych na północno-wschodnim pograniczu Polski

Bieńkowska-Ptasznik Małgorzata

Pogranicze i stosunki etniczne na tym obszarze są częstym tematem badań i analiz socjologicznych. Pogranicze jest specyficzną przestrzenią, w której kształtują się stosunki etniczne między grupami dominującymi kulturowo a mniejszościami narodowymi. Niniejsza praca stanowi próbę nakreślenia ogólnych tendencji zmian, jakie następują na północno-wschodnim pograniczu Polski w stosunkach etnicznych po 1989 r. Koncentruje się na dwóch pograni... More »


Polacy-Żydzi-Białorusini-Litwini na północno-wschodnich ziemiach Polski a władza radziecka (1939-1944)

Polacy-Żydzi-Białorusini-Litwini na północno-...

W kręgu mitów i stereotypów

Oddajemy do rąk Czytelników trzeci już tom studiów, poświęcony tym razem radzieckiej polityce narodowościowej wobec Polaków, Białorusinów, Litwinów i Żydów oraz wzajemnym stereotypom, jakie - także w wyniku tej polityki - pojawiły się we wzajemnych stosunkach pomiędzy tymi narodami. Jest to pokłosie badań autorów piszących do poprzednich tomów, zaprezentowane m.in. na międzynarodowej konferencji zorganizowanej w 2004 r. staraniem Instyt... More »


Cichoracki Piotr, Polesie nieidylliczne

Polesie nieidylliczne

Zaburzenia porządku publicznego w województwie poleskim w latach trzydziestych XX wieku

Cichoracki Piotr

Dzieje województw wschodnich II Rzeczypospolitej stanowią bez wątpienia ważny aspekt historii dwudziestolecia międzywojennego. O ich znaczeniu decyduje przede wszystkim miejsce zagadnienia narodowościowego w polityce ówczesnych polskich władz, a także problem skomplikowanych relacji pomiędzy zamieszkującymi je grupami etnicznymi. Nie można wreszcie zapominać, że tzw. Kresy - właśnie w kształcie z lat 1918-1939 - stanowią bardzo ist... More »


Stalony-Dobrzański Adam, Polichromie cerkwi w Michałowie

Polichromie cerkwi w Michałowie

Stalony-Dobrzański Adam

Wydaje się, iż można byłoby sporządzić dwie biografie artysty, dwie prawdziwe, a mimo to zupełnie różne historie jego życia. Pierwsza dziejąca się w świecie rzeczywistym, druga to historia twórczej wyobraźni Mistrza. I właściwie ta druga wydaje się być jedyną prawdziwą i ważną dla nas, jako odbiorców jego sztuki. Pierwsza zaś, mimo pozorów realności, jest tak naprawdę drugoplanowa. Drugoplanowa poprzez swój dramatyzm, który sprawił, iż ... More »


Gajewski Marek, Policjanci międzywojennego Białegostoku

Policjanci międzywojennego Białegostoku

1919-1939

Gajewski Marek

Pierwsze organizacje o charakterze policyjnym powstały na terenie Białegostoku w grudniu 1918 roku. Na polecenie urzędującego w mieńcie cywilnego komisarza rządowego, Ignacego Mrozowskiego, przeszły one niezbędną reorganizację strukturalną, dostosowując prowizoryczne organa milicji miejskiej do nowoczesnych form działania i obowiązujących przepisów służbowych. Dla poprawy efektywności ich działania dokonano kilku istotnych zmian persona... More »


First   Previous   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668]   Next   Last