Politeja, 22

Politeja

Studia białoruskie

22

Publication Place: Kraków

Publication Date: 2012

Editor: Gordziejew Jerzy

Publisher: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Book Collection: BTH — the library of the Belarusian Historical Association, ul. Proletariacka 11, Białystok (hardcopy)

Copy Numbers: BTH — [1381.]

"Politeja" jest pismem naukowym Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie publikującym artykuły naukowe z dziedziny szeroko pojętych nauk politycznych, stosunków międzynarodowych oraz kulturoznawstwa. Zapraszamy Autorów - pracowników naukowych i doktorantów, z ośrodków naukowych w kraju i za granicą do składnia oryginalnych, dotąd niepublikowanych i nierozpatrywanych w tym samy czasie przez żadną inną redakcję artykułów naukowych oraz recenzji książek.

Catalog: BTH

Only in the library of the Belarusian Historical Association (hardcopy)

Contents

Breskaya Olga, Model relacji między Cerkwią a państwem na Białorusi w kontekście postsekularyzacji społeczeństw europejskich

Czawusow Jurij, Smolanko Olga, Zmiany regulacji prawnych dotyczących organizacji pozarządowych na Białorusi w okresie rządów autorytarnych (od 1996 do 2000 roku)

Grzybowski Jerzy, Grupa białoruskich narodowych socjalistów w Polsce w przededniu II wojny światowej

Karbalewicz Walery, Cechy białoruskiego reżimu autorytarnego

Lysiuk Ivan, Współczesna białoruska muzyka folklorystyczna: tradycje, style, idee

Sańko Siarhiej, Podstawowe składniki białoruskiej narracji sakralnej w perspektywie porównawczej

Snapkowski Włodzimierz E., Białoruś–Unia Europejska: trudne drogi rozwoju stosunków

Szumskaja Iryna, Rola twórczości muzycznej w białorusko-polskim dialogu międzykulturowym

Usov Pavel, Cechy odmienne białoruskiego reżimu politycznego