Bieńkowska-Ptasznik Małgorzata, Polacy-Litwini-Białorusini

Polacy-Litwini-Białorusini

Przemiany stosunków etnicznych na północno-wschodnim pograniczu Polski

Bieńkowska-Ptasznik Małgorzata

Pogranicze i stosunki etniczne na tym obszarze są częstym tematem badań i analiz socjologicznych. Pogranicze jest specyficzną przestrzenią, w której kształtują się stosunki etniczne między grupami dominującymi kulturowo a mniejszościami narodowymi. Niniejsza praca stanowi próbę nakreślenia ogólnych tendencji zmian, jakie następują na północno-wschodnim pograniczu Polski w stosunkach etnicznych po 1989 r. Koncentruje się na dwóch pograni... More »


Polacy-Żydzi-Białorusini-Litwini na północno-wschodnich ziemiach Polski a władza radziecka (1939-1944)

Polacy-Żydzi-Białorusini-Litwini na północno-...

W kręgu mitów i stereotypów

Oddajemy do rąk Czytelników trzeci już tom studiów, poświęcony tym razem radzieckiej polityce narodowościowej wobec Polaków, Białorusinów, Litwinów i Żydów oraz wzajemnym stereotypom, jakie - także w wyniku tej polityki - pojawiły się we wzajemnych stosunkach pomiędzy tymi narodami. Jest to pokłosie badań autorów piszących do poprzednich tomów, zaprezentowane m.in. na międzynarodowej konferencji zorganizowanej w 2004 r. staraniem Instyt... More »


Cichoracki Piotr, Polesie nieidylliczne

Polesie nieidylliczne

Zaburzenia porządku publicznego w województwie poleskim w latach trzydziestych XX wieku

Cichoracki Piotr

Dzieje województw wschodnich II Rzeczypospolitej stanowią bez wątpienia ważny aspekt historii dwudziestolecia międzywojennego. O ich znaczeniu decyduje przede wszystkim miejsce zagadnienia narodowościowego w polityce ówczesnych polskich władz, a także problem skomplikowanych relacji pomiędzy zamieszkującymi je grupami etnicznymi. Nie można wreszcie zapominać, że tzw. Kresy - właśnie w kształcie z lat 1918-1939 - stanowią bardzo ist... More »


Stalony-Dobrzański Adam, Polichromie cerkwi w Michałowie

Polichromie cerkwi w Michałowie

Stalony-Dobrzański Adam

Wydaje się, iż można byłoby sporządzić dwie biografie artysty, dwie prawdziwe, a mimo to zupełnie różne historie jego życia. Pierwsza dziejąca się w świecie rzeczywistym, druga to historia twórczej wyobraźni Mistrza. I właściwie ta druga wydaje się być jedyną prawdziwą i ważną dla nas, jako odbiorców jego sztuki. Pierwsza zaś, mimo pozorów realności, jest tak naprawdę drugoplanowa. Drugoplanowa poprzez swój dramatyzm, który sprawił, iż ... More »


Gajewski Marek, Policjanci międzywojennego Białegostoku

Policjanci międzywojennego Białegostoku

1919-1939

Gajewski Marek

Pierwsze organizacje o charakterze policyjnym powstały na terenie Białegostoku w grudniu 1918 roku. Na polecenie urzędującego w mieńcie cywilnego komisarza rządowego, Ignacego Mrozowskiego, przeszły one niezbędną reorganizację strukturalną, dostosowując prowizoryczne organa milicji miejskiej do nowoczesnych form działania i obowiązujących przepisów służbowych. Dla poprawy efektywności ich działania dokonano kilku istotnych zmian persona... More »


Politeja, 22

Politeja

Studia białoruskie

22

"Politeja" jest pismem naukowym Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie publikującym artykuły naukowe z dziedziny szeroko pojętych nauk politycznych, stosunków międzynarodowych oraz kulturoznawstwa. Zapraszamy Autorów - pracowników naukowych i doktorantów, z ośrodków naukowych w kraju i za granicą do składnia oryginalnych, dotąd niepublikowanych i nierozpatrywanych w tym samy czasie przez... More »


Polityka, specjalne 4/2010

Polityka

Grunwald 1410 - pomocnik historyczny

specjalne 4/2010

Grunwald (pole bitwy) – obszar położony w odległości 2 km na południowy wschód od wsi Grunwald, pomiędzy Stębarkiem, Łodwigowem i Ulnowem (powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie). 15 lipca 1410 roku połączone wojska polsko-litewsko-rusko-tatarskie - nazywane także wojskami sprzymierzonymi - (ok. 29 tys. zbrojnych) pod ogólnym dowództwem Władysława Jagiełły odniosły zwycięstwo nad wojskami krzyżackimi (ok. 21 tys. zbrojnych), ... More »


Mironowicz Eugeniusz, Polityka narodowościowa PRL

Polityka narodowościowa PRL

Mironowicz Eugeniusz

Before analyzing the PPR's policies toward ethnic minorities, the author reviews Polish political thinking in the preceding period from 1900 to 1944. He makes the disappointing conclusion, "One of the burning issues of Second Rzeczpospolita was the issue of ethnic minorities." The book includes the following sections covering specific periods: "Poland as Ethnically Homogenous State" (1944-1947), "The Sovietization of National Policies... More »


Karlikowski Jerzy, Polityka okupacyjna III Rzeszy w okręgu białostockim

Polityka okupacyjna III Rzeszy w okręgu biało...

1941-1944

Karlikowski Jerzy

Praca niniejsza stanowi pierwszą próbą omówienia niektórych — zdaniem autora — ważniejszych problemów polityki okupacyjnej III Rzeszy w okręgu białostockim w latach 1941—1944. Napisana została ona w oparciu o materiały z procesów zbrodniarzy hitlerowskich sądzonych w Polsce oraz materiały Delegatury Rządu. Podstawowy zespół wymienionych materiałów stanowią przechowywane w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce akta proce... More »


Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych

Polityka państwa polskiego wobec mniejszości ...

Książka „Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych” powstała z inicjatywy Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP IV kadencji. Została pomyślana jako opracowanie studyjne, adresowane zarówno do naukowców, jak i do wszystkich osób zainteresowanych problematyką mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności studentów i liderów organizacji mniejszości narodowych i etnicznych. Opracowanie podzie... More »


First   Previous   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655]   Next   Last