List informacyjny, 1 (13) 1991

List informacyjny

Rada Diecezjalna Młodzieży przy Diecezji Białostocko-Gdańskiej

1 (13) 1991

Publication Place: Białystok

Publication Date: 1991

Publisher: Rada Diecezjalna Młodzieży przy Diecezji Białostocko-Gdańskiej

Book Collection: BTH — the library of the Belarusian Historical Association, ul. Proletariacka 11, Białystok (hardcopy)

Copy Numbers: BTH — [1363.]

Objawienie Boże świętujemy 6/19 stycznia. Początkowo w święto to włączone były święta: Bożego Narodzenia, Pokłonienia magów, Obrzezania i Spotkania Pańskiego, aż do Chrztu Pańskiego przez św. Jana w Jordanie. Niewątpliwe jest, że święto to jest chrześcijańskim odpowiednikiem starotestamentowego święta Światła.

Catalog: BTH

Periodicals: List informacyjny

Only in the library of the Belarusian Historical Association (hardcopy)