Бандарук Канстанцін, Адзінае на патрэбу

Адзінае на патрэбу

Бандарук Канстанцін

«Адзінае на патрэбу» - трэцяя кніга святара, паэта, мастака, журналіста айца Канстанціна Бандарука. Як і две папярэднія, складаецца з гутарак на рэлігійныя тэмы. Гэтак, як і ў папярэднім зборніку, азагалоўленым „Праўда вас вызваліць”, у гэтым сабраны некалькі дзясяткаў тэкстаў на самыя розныя тэмы, якія з’явіліся на працягу некалькіх гадоў. Гэта, па-першае, каментарыі на тэму 10-ці запаветаў, якія, на думку аўтара, заўсёды актуальныя, я... Болей »


Бандарук Канстанцін, Праўда вас вызваліць

Праўда вас вызваліць

Пропаведзі

Бандарук Канстанцін

Рэлігійныя выданьні на беларускай мове — спарадычныя і нешматлікія. Назіраецца парадаксальная зьява: няма кананічных, ухваленых Царквою, добрых перакладаў Сьвятога Пісаньня, літургічных тэкстаў і падручнікаў для навучаньня Закону Божага і настаўнікі ды вучні вымушаны карыстацца іншамоўнымі выданьнямі, а з другога боку не зьявіліся беларускамоўныя выданьні таму, што ня бачна вялікага попыту на іх. Стварылася зачараванае кола, але трэба в... Болей »


Бандарук Канстанцін, Пазнай сваё

Пазнай сваё

Бандарук Канстанцін

«Пазнай сваё» - чарговая кніга святара – айца Канстанціна Бандарука – працяг папярэдняга выдання «Праўда вас вызваліць», таксама складаецца з гутарак на рэлігійныя тэмы. Яны адыходзяць ад класічнага канону царкоўнай казані і маюць форму свабоднага разважання. Такая форма не прынята ў царкоўнай практыцы, але таксама ў якасці альтэрнатывы гэтыя гутаркі могуць быць карысныя і для вернікаў, і для святароў пры падрыхтоўцы казанняў. Сьвятое П... Болей »


Радзівіл Францішка Уршуля, Русецкая Наталля - падрыхтоўка польскіх тэкстаў і прадмова, Кавалёў Сяргей - Укладанне і пасляслоўе, Нясвіжскі альбом

Нясвіжскі альбом

зборнік любоўнай лірыкі

Радзівіл Францішка Уршуля, Русецкая Наталля - падрыхтоўка польскіх тэкстаў і прадмова, Кавалёў Сяргей - Укладанне і пасляслоўе

Рьшарскія турніры, прылворныя інтрыгі, літа-ратурныя салоны, трубадуры і барды, песні пра каханнс і прыгажосць дам свет, блізкі і знаёмы Заходняй Еўропе з часоў Сярэднявечча. У эпоху Барока мода па літаратурныя салоны дайшла і да краін Сярэдняй і Усходняй Еўропы. Культурпае жыццы дварах магнатэрыі Рэчы Паспалітай папоўнілася новым зместам. Адзін з першых літаратурпых салонаў дзейнічаў у ІІясвіжы. Яго гаспадыняй была жонка кпязя Міхала К... Болей »


Крень И. П., Мараш Я. И., Ковкель И. И., Неделько В. А., Жарский В. М., Змитрович И. О., Мартен М. В., Габрусевич С. А., Гродно

Гродно

Историко-экономический очерк

Крень И. П., Мараш Я. И., Ковкель И. И., Неделько В. А., Жарский В. М., Змитрович И. О., Мартен М. В., Габрусевич С. А.

Сегодня интерес к истории велик, пожалуй, как никогда. Это и понятно: история — важнейшая часть социальной памяти человечества, источник необходимого знания о том, откуда, говоря языком древних летописцев, наша «земля стала есть». Иными словами, приобщение к ней дело не только специалистов. Для каждого из нас она имеет не только научно-познавательное значение. Воспитание историей имеет и более глубокий смысл: нельзя стать настоящим патр... Болей »


Лакотка Святлана, укладальнік, Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту

Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктур...

Лакотка Святлана, укладальнік

Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту адносіцца да тыпу музеяў пад адкрытым небам або музеяў-скансэнаў. Музеі гэтага тыпу - гэта адна з формаў захавання і паказу помнікаў гісторыі і культуры ў асяроддзі, блізкім да натуральнага: традыцыйнай народнай архітэктуры, прадметаў побыту, рамёстваў, промыслаў, прылад працы і г.д. Асноўныя меры па рэалізацыі мэты -гэта навуковыя даследаванні, набыццё, перавоз на тэрыторыю музея,... Болей »


Сахута Е. М., Говор В. А., Художественные ремесла и промыслы Белоруссии

Художественные ремесла и промыслы Белоруссии

Сахута Е. М., Говор В. А.

В книге представлен богатый материал по ремеслам и народному искусству Белоруссии: художественной обработке дерева и металла, керамике, росписи, ткачеству, плетению. Анализируется деятельность художественных ремесел и промыслов на современном этапе. Рассчитана на работников художественных промыслов, учащихся профессионально-технических училищ, музейных работников, всех, кто интересуется культурным наследием республики. Болей »


Banasiak Jakub, Oduczyć sztuki

Oduczyć sztuki

Metoda pedagogiczna Leona Tarasewicza na tle tradycji dydaktycznej Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie

Banasiak Jakub

Książka Jakuba Banasiaka to pierwsze monograficzne opracowanie dotyczące metody pedagogicznej Leona Tarasewicza. Artysta ten nauczał na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP w latach 1996–2009, prowadząc najpierw Pracownię Gościnną, później pracownię dyplomującą. W 2009 roku odszedł na nowo powstały Wydział Sztuki Mediów, gdzie do dziś prowadzi Pracownię Przestrzeni Malarskiej. Tarasewicz zrewolucjonizował nauczanie malarstwa, redefiniują... Болей »


Dziedzictwo kulturowe ziemi knyszyńskiej

Dziedzictwo kulturowe ziemi knyszyńskiej

Ziemia knyszyńska, wchodząca w skład Podlasia, posiada bardzo bogatą historię. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w jej kulturowym dziedzictwie stanowiącym dorobek wielu pokoleń mieszkańców Knyszyna i jego okolic. Niestety szybko zachodzące przemiany wpływają na postępujący zanik wszelkich materialnych wytworów kultury tradycyjnej, jak i dawnych zwyczajów i obrzędów. Niniejsze wydawnictwo prezentuje dziedzictwo kulturowe ziemi knyszyńsk... Болей »


Pregląd Kulturalny, kwartalnik nr 3/2010

Pregląd Kulturalny

Historia na słączy

Uroczyste obchody 600-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem na polach dawnej bitwy trwały od 12 do 18 lip-ca. Dokładnie w rocznicę zmagań, 15 lipca, przyjechali tam między innymi prezydent-elekt Bronisław Komorowski w towarzystwie prezydentów Litwy, Rumunii i Mołdowy oraz wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, niewielkiego stowarzyszenia charytatywnego, uważanego za spadkobiercę zakonu średniowiecznego. W oficjalnych mowach wskazywano na Grun... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-227]   Наступная   Апошняя