Мматов В. Ф., Искуство книги Франциска Скорины

Искуство книги Франциска Скорины

Мматов В. Ф.

5 ноября 1512 года в Падуе, в церкви святого Урбана, под председательством вице-приора, доктора искусств и медицины Таддео Муссати состоялось заседание Коллегии славнейших падуанских докторов искусств и медицины. Обращаясь к членам Коллегии, вице-приор сказал: „Ваши превосходительства, господа ученые! Причина созыва ваших превосходительств такова: прибыл некий весьма ученый бедный молодой человек, доктор искусств, родом из очень отдален... Болей »


Тычына Міхаіл, Аляксандр Пушкін і Якуб Колас

Аляксандр Пушкін і Якуб Колас

Тычына Міхаіл

Гэта юбілейнае, прысвечанае 200-годдзю з дня нараджэння А. С. Пушкіна, выданне змяшчае зусім не юбілейньм развагі пра ўзаемадачыненні суседніх літаратур — беларускай і рускай. У цэнтры ўвагі — тыпалогія творчасці Аляксандра Пушкіна і Якуба Коласа. Кніга разлічана як на пушкіністаў, так і на коласазнаўцаў. Болей »


Кніжная культура Беларусі

Кніжная культура Беларусі

да 500-годдзя з дня нараджэння Ф. Скарыны

Змест артыкулаў, якія публікуюцца ў зборніку, уводзіць у навуковы абарот новыя фактычныя матэрыялы па розных праблемах гісторыі кнігі ў Беларусі дарэвалюцыйнага і савецкага перыядаў. Матэрыял, што ўключаны ў зборнік, яшчэ раз паказвае, наколькі багаткя традыцыі кнігадрукавання і кнігараспаўсю-джання існуюць на Беларусі, якая шматгранная і складаная іх гісторыя. Болей »


Драздова Зінаіда, Творчасць А. Мрыя і Л. Калюгі

Творчасць А. Мрыя і Л. Калюгі

Стылявыя асаблівасці

Драздова Зінаіда

Аналізуючы моўна-стылявое майстэрства таленавітых празаікаў-узвышэнцаў Л. Калюгі і А. Мрыя, аўтар засяроджвае ўвагу на вялікай неаднароднасці і разнастайнасці беларускай прозы 20-х гадоў у жанрава-стылявым плане, яе эстэтычным багацці. Разам з ужо вядомымі чытачам творамі (раман А. Мрыя “Запіскі Самсона Самасуя”) разглядаюцца і “творы з-за крат”— раман Л. Калюгі “Пустадомкі”, аповесці “Дзе косці мелюць”, “Зоры Вам Вядомага горада” і інш... Болей »


Кажанеўская Ганна, Бракала Ніна, Музычная культура Беларусі на ўроках музыкі ў 4 класе

Музычная культура Беларусі на ўроках музыкі ў...

Кажанеўская Ганна, Бракала Ніна

Вучэбна-метадычныя распрацоўкі ўрокаў уключаюць знаёмства з беларускай песеннай і танцавальнай творчасцю, народнымі інструментамі і асаблівасцю іх гучання; дзейнасцю беларускіх кампазітараў у розных музычных жанрах. Адрасавана студэнтам спецыяльнасці «Музычнае мастацтва. Спецыяльныя музычныя дысцыпліны», таксама можа быць карысным настаўнікам музыкі агульнаадукацыйных школ, выкладчыкам методыкі музычнага выхавання. Болей »


Rudzińska-Froelichowa Marja, Uwagi nad literaturą białoruską, Tom 1. Wydział Humanistyczny Nr 3.

Uwagi nad literaturą białoruską

Rocznik prac naukowych Zrzeszenia Asystentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Rudzińska-Froelichowa Marja

Literatura każdego narodu jest ściśle związana z jego warunkami historycznymi, ekonomicznymi i kulturalnymi. Teza, która w zależności od reprezentowanego kierunku może wywołać dyskusję, w zastosowaniu do piśmiennictwa białoruskiego bezsprzecznie jest słuszna. Historja Białorusi jest, jak wiadomo, jedna z najsmutniejszych i najtragiczniejszych w Europie, Jest to historja narodu, który w ciągu XVI wieku tworzył własną kulturę, brał żywy u... Болей »


Жыгоцкі Мікалай, Побач з Коласам

Побач з Коласам

Жыгоцкі Мікалай

Змешчаны цікавыя матэрыялы пра Якуба Коласа, яго творы, сустрэчы з Купалам, Горкім, Твардоўскім, Рыльскім, Лыньковым, выкарыстаны ўспаміны пісьменнікаў, настаўнікаў, родных і блізкіх. Асобныя старонкі прысвечаны мясцінам, дзе жыў і працаваў класік беларускай літаратуры. Разлічана на шырокае кола чытачоў. Болей »


Шляхам гадоў, Выпуск 3

Шляхам гадоў

Гісторыка-літаратурны зборнік

Сярод матэрыялаў трэцяга выпуску зборніка — публікацыі, прысвечаныя 100-гадовым юбілеям М. Багдановіча і А. Станкевіча, знаёмства з творамі старадаўняй кніжнасці — «Жыціем Еўфрасінні Полацкай» і «Лямантам на смерць Лявонція Карповіча» — і архіўнымі матэрыяламі нашага стагоддзя — не друкаванымі дагэтуль творамі М. Багдановіча, А. Смаленца, Я. Пушчы, В. Караткевіча. Публікуюцца каштоўныя ўспаміны В. Ластоўскага пра Я. Купалу і мемуары эмі... Болей »


Хейдарава Людміла, Дарт

Дарт

Жыццёвыя гісторыі

Хейдарава Людміла

Прыгоды жывёлы ў чалавечым лёсе. Як прамаўляе аўтар, «гэта нельга растлумачыць — гэта можна толькі перажыць». Кніга прапануе такую магчымасць. Дабрадушная іронія, спавядальнасць пачуццяў, шчодрасць назіранняў, глыбіня роздуму і натуральнае апавяданне ад першай асобы робяць гэтую кнігу незабыўнай для чытача. Болей »


Санько Валер, Не плач, маці

Не плач, маці

Аповесці, апавяданні

Санько Валер

Мужчына здрадзіў жонцы, сумленнай, гаспадарлівай, чыстай. Хаця даваў ёй слова. Моцна хварэе. Памірае. Спавядаецца перад роднымі, усім аддае даўгі. Жонку прызнанне грэшніка, „як і ўсё мужчынскае адроддзе”, ашаламіла. Мужык вымаліў у яе дараванне. Паправіўся. Такіх сюжэтаў, яркіх, запамінальных, проста ўкрадзеных у жыцця-быцця, у аўтара плоймы. Містыка і філасофія паспяхова ўжываецца ў аўтара, бо верхачаліць у ягонай творчасці яе вялікасц... Болей »