Лепешаў Іван

Нарадзіўся я 1924 года ў вёсцы Іскозы Дубровенскага раёна. У 1940 г. скончыў 8 класаў Ліцвінаўскай СШ, здаў экстэрнам за 9 класаў і паступіў у Аршанскі настаўніцкі інстытут, першы курс якога закончыў у 1941 г. У 1944 – 1947 гг. удзельнічаў у Айчыннай вайне, служыў у арміі. Двойчы паранены. Узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны ІІ ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі» і інш. У 1948 г. скончыў (на выдатна) Аршанскі настаўніцкі інстытут, затым працаваў выкладчыкам беларускай мовы ў Свіслацкай СШ Гродзенскай вобласці. Беспадстаўна рэпрасаваны, а пасля рэабілітаваны за адсутнасцю віны, працаваў рознарабочым у лагерах Прыморскага краю (1949 – 1955). З 1956 г. – настаўнік беларускай і рускай моў і літаратур у школах Шчучынскага раёна. Завочна скончыў (на выдатна) філфак Гродзенскага педагагічнага інстытута (1959) і аспірантуру ў Мінскім педінстытуце (1971). Працуючы ў школе, апублікаваў у выдавецтве «Народная асвета» дзве кнігі, напісаў кандыдацкую дысертацыю. Узнагароджаны знакам «Выдатнік народнай асветы». З 1971 г. – у Гродзенскім педінстытуце (пасля універсітэце) спачатку выкладчыкам, затым дацэнтам (1973), прафесарам (1986). Асноўная тэматыка навуковых публікацый: фразеалогія і парэміялогія, мова мастацкай літаратуры, культура маўлення і стылістыка.

Апублікаваў 520 навуковых, навукова-метадычных і іншых прац, у тым ліку 40 кніг (манаграфіі, слоўнікі, вучэбныя дапаможнікі, зборнікі нарысаў). Сярод кніг – 9 вучэбных дапаможнікаў з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Памёр Іван Лепешаў 12.10.2014 г.

 

Лепешаў Іван :: Выданьні

Роднае слова, 01(169)2002

Роднае слова

Штомесячны навуковы і метадычны часопіс

01(169)2002

* Калачынскі Міхась — 85 гадоў з дня нараджэння * Андруковіч Алесь, "Плешча мора вечнай воляй...": Творчасць Алеся Гурло * Бароўская Ірына, Паэтыка песенна-любоўнай лірыкі * Бельскі Алесь, "Дажджлівых раніц пазалота...": Лірыка Веры Вярбы * Брыгадзін Пётр, Пытанне якасці адукацыі застаецца галоўным...: 3 даклада на II з'ездзе настаўнікаў Беларусі * Васілевіч Уладзімір, "Зямлёю закрытае— не забытае...": Каштоўная... Болей »


Роднае слова, 02(170)2002

Роднае слова

Штомесячны навуковы і метадычны часопіс

02(170)2002

* Якуб Колас у творах мастакоў * Аўрамчык М., У доме Якуба Коласа * Бойка Ларыса, "Мы ўзышлі не з насення, што ветрам занесена...": Сцэнар гістарычнай вечарыны * Гаранін Сяргей, Літаратурны працэс на мяжы эпох: Ад ранняга да позняга Сярэднявечча (працяг) * Гаўрош Марыя, "Хачу, арлы, ляцець з вамі": Урок па творчасці Цёткі. XI клас * Герцык Аляксандр, "Зямля дапаможа нам зразумець саміх сябе...": Антуан дэ Сэнт Э... Болей »


Роднае слова, 03(171)2002

Роднае слова

Штомесячны навуковы і метадычны часопіс

03(171)2002

* Анкудовіч Янія, Алесь Гарун: Жыццё і творчасць: тэсты * Бароўская Ірына, "Усе мы родам з дзяцінства": Песенная лірыка Віктара Шніпа * Бацькова Зоя, "Смяяцца не грэх": Сцэнар свята гумару для вучняў IX — XI класаў * Бушыла Наталля, "...Трэба быць па-чалавечы добрым і мужным...": Распрацоўка ўрокаў па аповесці М. Стральцова "Адзін лапаць, адзін чунь". VII клас * Гамеза Ларыса, Узбагачэнне слоўнікавага запасу школьнік... Болей »


Роднае слова, 04(172)2002

Роднае слова

Штомесячны навуковы і метадычны часопіс

04(172)2002

* Багдановіч Ірына, Паэтычны авангард і багема 1920-х гг.: Творчасць Язэпа Пушчы, Тодара Кляшторнага, Уладзіміра Жылкі і іншых * Волкава А., Табе выбіраць! Аголенае сэрца * Гапоненка Ірына, Беларускі іменаслоў перыяду першага беларускага адраджэння: Аўтарскія подпісы і псеўданімы * Давыдава Галіна, Сяргей Грахоўскі і яго кніга "Споведзь": Урок па творчасці пісьменніка. XI клас * Даўгулевіч Наталля, Рэпер, рокер, байк... Болей »


Роднае слова, 05(173)2002

Роднае слова

Штомесячны навуковы і метадычны часопіс

05(173)2002

* Аладава Радаслава, Паэма Янкі Купалы "Над ракою Арэсай" у люстэрку музычнага міфа ... * Багамолава Алена, Роля экспрэсіўна-вобразнага слова ў беларускіх народных песнях * Багданава Аксана, Мара пра мора: Пейзажы Леаніда Леўчанкі * Баршчэўскі Лявон, Літаратура эпохі Асветніцтва; Літаратура ў гуманітарным ліцэі * Бельскі Алесь, . "I ўсе мае дні — Беларусі": Літаратурны партрэт Сяргея Панізніка * Бунько Наталля, ... Болей »


Роднае слова, 06(174)2002

Роднае слова

Штомесячны навуковы і метадычны часопіс

06(174)2002

* Уладзімір Караткевіч — Вячаславу Рагойшу * Баршчэўскі Лявон, Пра скандынаўскіх багоў і герояў: Вывучэнне фрагмента з эпасу "Старэйшая Эда" ў VIII класе * Бунько Наталля, "Шпаркі, лёгкі сінякрылы матылёк": Назвы матылька ў беларускіх гаворках * Буто Вераніка, Селянін у аповесці Васіля Быкава "Аблава" * Ваданосава Фаіна, Янка Купала і Барысаўшчына * Валодзіна Таццяна, Малоха Міраслава, Салома ў светаглядзе і мов... Болей »


Роднае слова, 07(175)2002

Роднае слова

Штомесячны навуковы і метадычны часопіс

07(175)2002

* Абрагімовіч Марына, Бульба: 3 гісторыі назвы * Аладава Радаслава, Музычны свет Генрыха Вагнера * Буглак Жана, "Бульбу параць, бульбу вараць, бульбу так сабе ядуць": Семантычная і дэрывацыйная арганізацыя найменняў бульбяных страваў у народнай мове * Бунько Наталля, "Страказа з бліскушчымі крыламі": Назвы страказы ў беларускіх гаворках * Ваданосава Фаіна, "Музыка — блізкая сястра Купалавай паэзіі...": Творчыя стасун... Болей »


Роднае слова, 09(177)2002

Роднае слова

Штомесячны навукова-метадычны часопіс

09(177)2002

* Багданава Аксана, На кліч сэрца і душы: Карціна "Максім Багдановіч і Зоська Верас у Мінску. 1916 год" Івана Пратасені * Барбук Мікола, Дзе вы, дзед Талаш, Сцёпка з Аленкай ды Міколка-паравоз?..: Я складаю праграму. * Бароўская Ірына, Пад зоркаю песні: Песенная спадчына Максіма Танка * Гарэлік Любоў, "Зямля мая, любоў мая...": Развагі пра творчасць Максіма Танка * Генаш Вера, Смыкоўская Валянціна, Паклон прымі ад на... Болей »


Роднае слова, 1(97)1996

Роднае слова

Штомесячны навукова-метадычны часопіс

1(97)1996

* Баршчэўскі Лявон, Сярэднявечны эпас: Шата Руставелі і яго паэма «Віцязь у тыгравай шкуры»; Рыцарскі раман. «Аповесць пра Трышчана» * Бельскі Алесь, Прапаведнік духоўнасці і чалавечнасці: Сучаснасць у мастацкім асэнсаванні Івана Шамякіна * Бугаёў Дзмітрый, Паўнакроўнасць жыцця: Літаратурны партрэт Анатоля Кудраўца * Верціхоўская Марыя, Цялкова Вольга, «Цуды можна разумець сэрцам...»: Вывучэнне твора Яна Баршчэўскага «Шля... Болей »


Роднае слова, 10(94)1995

Роднае слова

Штомесячны навукова-метадычны часопіс

10(94)1995

* Баршчэўскі Лявон, Віблія як помнік старажытнай літаратуры * Басава Ганна, Лістабой, ліставей, ліставір...: Аказіянальныя назоўнікі, створаныя паводле канкрэтнага ўзору * Басава Ганна, Прыгодзіч Мікалай, Аўтарскія неалагізмы * Бельскі Алесь, «Вечна восень у сэрцы нашу...»: Восень у паэзіі беларускай эміграцыі * Габрусь Тамара, Пад эгідай мудрасці: Архітэктурная спадчына Віцебшчаны: Полацк, Віцебск * Гаробчанка ... Болей »


Першая   Папярэдняя   [4-4]   Наступная   Апошняя