Гавін Тадэвуш

Tadeusz Gawin (ur. 3 lipca 1951 w Łosośnie koło Grodna) – publicysta i działacz polonijny, współzałożyciel i pierwszy przewodniczący Związku Polaków na Białorusi (1990–2000). Obecnie prezes honorowy ZPB i działacz opozycji demokratycznej na Białorusi.

W 1972 ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Łączności w Orle. Dziesięć lat później został absolwentem Wojskowej Akademii Łączności w Leningradzie. Początkowo odbywał służbę w radzieckich Wojskach Ochrony Pogranicza na Dalekim Wschodzie, a od 1987 do 1991 pełnił obowiązki szefa łączności jednostki radzieckich wojsk pogranicznych w Grodnie. Odszedł z wojska w stopniu podpułkownika.

W latach 1988–1990 był prezesem Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia im. Adama Mickiewicza. Od 1990 do 2000 pełnił obowiązki przewodniczącego Związku Polaków na Białorusi. Na początku lat 90. XX wieku był doradcą ds. narodowościowych przewodniczącego Rady Najwyższej Stanisława Szuszkiewicza. Po objęciu władzy w przez Aleksandra Łukaszenkę w 1994 opowiedział się po stronie opozycji demokratycznej i wraz z przedstawicielami wszystkich liczących się ugrupowań opozycyjnych podpisał się pod Kartą 97, w której zawarto ideę wolnej i demokratycznej Białorusi. Organizował protesty w Grodnie i w Mińsku w przeciwko likwidacji w białoruskich szkołach klas z językiem polskim (1999), a następnie przeciwko innym naruszeniom zasad demokracji w kraju, za co był kilkakrotnie aresztowany i karany grzywnami.

W 1995 startował w wyborach do Rady Najwyższej Białorusi XIII kadencji w okręgu nr 127 w Grodnie. W trzech turach otrzymał największą liczbę głosów, jednak wycofał się przed ostateczną rozgrywką.

Źródło: wikipedia.org

 

Гавін Тадэвуш :: Выданьні

Gawin Tadeusz, Polskie odrodzenie na Białorusi 1988-2005

Polskie odrodzenie na Białorusi 1988-2005

Gawin Tadeusz

Współczesne polskie odrodzenie narodowe na Białorusi to historycznie stosunkowo nowe zjawisko związane przede wszystkim z pojawieniem się na mapie Europy niepodległego państwa Białoruś i odrodzeniem narodowym Białorusinów. Dzisiejsza Białoruś to podstawowy substrat terytorialno–etniczny dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na tym wieloetnicznym i wielokulturowym obszarze w okresie unijnym kształtowała się regionalna polskość uosabian... Болей »


Gawin Tadeusz, Zwycięstwa i porażki

Zwycięstwa i porażki

Odrodzenie polskości na Białorusi w latach 1987-2000

Gawin Tadeusz

Кніжка былога шматгадовага старшыні Зьвязу Палякаў Беларусі прысьвечаная станаўленьню і разьвіцьцю польскага грамадзка-культурніцкага руху ў найноўшай Беларусі. Гэта тэма выклікае жывую цікавасьць як у Беларусі, гэтак і ў Польшчы. Таму кніжка забясьпечаная двума уступамі польскіх аўтараў (Яна Новака Езяраньскага і Здзіслава Юліяна Вініцкага), а таксама пасьлямовай Станіслава Шушкевіча. Аўтар практычна па гадах (ад 1987 да 2003) падае гі... Болей »


Gawin Tadeusz, Ojcowizna

Ojcowizna

Odrodzenie polskości na Białorusi (Pamiętniki: 1987-1993)

Gawin Tadeusz

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. A. Mickiewicza, przekształcone następnie w Związkek Polaków na Biaiorusi, rozpoczęło dzieło odrodzenia i organizacji oświaty, języka i kultury polskiej na Biaiorusi. Organizacje polskie nie dysponowały żadnymi środkami i pomimo niezliczonych przeszkód osiągnęły po czterech latach widoczne rezultaty. Współczesne przeobrażenia polskiej grupy etnicznej na Biaiorusi rejestruje systematycznie „Pamiętni... Болей »


Гарадзенскі соцыум. Чалавек у прасторы горада. XV–XX стст

Гарадзенскі соцыум. Чалавек у прасторы горада. XV–XX...

Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гародня, 7–8 лістапада 2014 г.)

Матэрыялы зборніка прысвечаныя сацыяльным аспектам гісторыі Гародні ды іншых гарадоў Беларусі, Польшчы, Літвы і Украіны. Галоўным героем зборніка з’яўляецца гараджанін як суб’ект лакальнай гісторыі, а таксама гарадскі гісторыка-культурны асяродак. Кніга адрасаваная ўсім, каго цікавіць гістарычная ўрбаністыка і сацыяльная гісторыя. Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 44

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычн...

44

Паводле рэформаў дзяржаўнага ладу Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ), праведзеных у 1564-1566 гг., паветы станавіліся цэнтрамі адміністрацый­нага, ваеннага, судовага і палітычнага жыцця лакальных сацыяльных структур — павятовых шляхецкіх карпарацый. На павятовых сойміках шляхта магла абмяркоўваць не толькі справы агульнадзяржаўнай важнасці, але і вырашаць актуальныя мясцовыя праблемы. Заключэнне ў 1569 г. Люблінскай уніі і ўтварэнне супо... Болей »


Гістарычны альманах, 18

Гістарычны альманах

18

Баціс Маціяс, Ober Ost і нямецкая акупацыя Гародні ў Першую сусветную вайну паводле Дзённіка Курта Кламрота Гавін Тадэвуш, Працэс паэтапнай ліквідацыі польскай адукацыі на Гарадзеншчыне Казак Таццяна, Таямніцы гарадзенскага музея Камунтавічэне Вайда, Гарадзенская каталіцкая парафія ў 15–17 ст. Мілеўскі Ян Ежы, Заснаванне і прызнанне Літаратурнай прэміі імя Элізы Ажэшкі горада Гародні Сабалеўская Вольга, Прадвесц... Болей »