Паўстаньне на Беларусі 1863 году

Паўстаньне на Беларусі 1863 году

„Мужыцкая Праўда” й лісты „з-пад шыбеніцы”. Тэксты й камэнтары

Сем нумароў нелегальнае беларускае газэты „Мужыцкая Праўда" становяць ці не найгалаўнейшую крыніцу для вывучэньня паўстаньня 1863 году на Беларусі й сьветагляду ягоных кіраўнікоў. Дасьледніцкая літаратура пра „Мужыцкую Праўду" даволі багатая. Не зважаючы на гэта, аднак, доступ да самых тэкстаў газэты вельмі ўскладнены, а ў савецкіх падкантрольных умовах для шмат каго проста немагчымы. Тым ня менш, савецкія аўтары аднадушна заяўляюць пра... Болей »


Szner-Neszamit Sara, Spoczynku nie zaznałam

Spoczynku nie zaznałam

przedwojenne wspomnienia urodzonej w Sejnach Soni Ducsznickiej

Szner-Neszamit Sara

Oto w wieku siedemdziesięciu dwóch lat przyszło mi spróbować zedrzeć liczne, narastające z czasem, warstwy zapomnienia przykrywające moje wspomnienia i doświadczenia z przeszłości. Obrazy z dzieciństwa i młodości przemykają mi przed oczami jak na taśmie filmowej. Czasami bywają oderwane, samotne, pozbawione porządku. Innym znów razem, szczególnie gdy dotyczą wczesnego dzieciństwa, nie mam już pewności, czy są to moje rzeczywiste przeżyc... Болей »


Wróbel Wiesław, Szwed Wiaczesław, Wielka Wojna i kres zaboru rosyjskiego

Wielka Wojna i kres zaboru rosyjskiego

Wybór materiałów źródłowych obrazujących stan Białegostoku w latach 1914-1915

Wróbel Wiesław, Szwed Wiaczesław

Działania wojenne zainicjowane w sierpniu 1914 r. nie dotknęły Białegostoku bezpośrednio, ale konflikt zbrojny i jego skutki od pierwszego dnia były obecne w niemal wszystkich sferach codziennej egzystencji białostoczan. Dnia 17 lipca/l sierpnia 1914 r. białostocki kantor pocztowy przy ul. Aleksandrowskiej odebrał telegram z Petersburga, skierowany do prezydenta miasta Włodzimierza Djakowa, w którym ministrowie wojny, spraw wewnętrznych... Болей »


Mironowicz Antoni, Rekopisy supraskie

Rekopisy supraskie

w zbiorach krajowych i obcych

Mironowicz Antoni

Książka ukazuje bogactwo i wyjątkowość tych zbiorów tak ważnych w poznaniu dziejów, piśmiennictwa, kultury i literatury religijnej wielu narodów. Przy wykonaniu opracowania "Rękopisy supraskie w zbiorach krajowych i obcych" wykorzystano dotychczasowe ustalenia badaczy uzupełnione i zweryfikowane przez autorów niniejszego katalogu. Badania wskazują na potrzebę dalszych poszukiwań monasterskiego księgozbioru. Los tego księgozbioru, pomimo... Болей »


Gloger Zygmunt, Pisma rozproszone

Pisma rozproszone

1890-1910

Gloger Zygmunt

Prezentowany trzeci tom Pism rozproszonych zamyka edycję ogromnej, najtrudniej dostępnej części dorobku Zygmunta Glogera, pisarza i uczonego, starożytnika i piśmiennika, jak można by ująć w najogólniejszej formule dorobek człowieka tak niesłychanie pracowitego i wyedukowanego.Już teraz można zauważyć, iż panorama piśmiennictwa, nauki, publicystyki, po prostu literatury XIX wieku, wzbogaca się o jeszcze jedną, zdumiewającą postać: gospod... Болей »


Gloger Zygmunt, Pisma rozproszone

Pisma rozproszone

1877-1889

Gloger Zygmunt

Prezentowany Państwu drugi tom Pism rozproszonych Zygmunta Glogera (1845—1910) przynosi prace uczonego i pisarza z lat 1879-1889. Są to nade wszystko bardzo liczne — Gloger pisywał do kilkudziesięciu pism! — teksty publicystyczne (felietony, reportaże, polemiki), lecz także artykuły o charakterze naukowym i popularnonaukowym z tak różnych dziedzin, jak etnografia, archeologia, historiografia, literaturo- i języ­koznawstwo, ekonomia, soc... Болей »


Gloger Zygmunt, Pisma rozproszone

Pisma rozproszone

1863-1876

Gloger Zygmunt

Pierwszy z prezentowanych trzech tomów Pism rozproszonych Zygmunta Glogera (1845-1910) przy­nosi prace z lat 1863-1876. Podczas ich edycji kierowano się przede wszystkim Bibliografią prac Zygmunta Glogera, ogłoszoną w 1910 roku przez Stefana Dembego. Rozpoznania badawcze, wstępne jak dotychczas, wskazują, iż nie jest ona kompletna. W czasie prac nad tekstami natrafiono na artykuły nieujęte w Bibliografii Dembego, lecz, jak wiele na to w... Болей »


Акты Виленской археографической комиссии (в 39 томах), 1

Акты Виленской археографической комиссии (в 3...

Акты Гродненского земского суда с XVI по XVII в.

Серия документов по социально-экономической и политической истории Белоруссии и Литвы 14—19 вв. (т. 1—39, Вильна, 1865—1915). Документы подобраны и классифицированы по формальному признаку. Тома 1, 2, 9, 17, 18, 21, 22 содержат материалы земских и копных судов, освещающие различные вопросы истории Литвы в 15—18 вв. Здесь имеются сведения о состоянии земледелия, о положении крестьян, их социальном расслоении и т. д. В АВАК опубликованы т... Болей »


Гардзіенка Наталля, Юрэвіч Лявон, Рада БНР (1982—1997)

Рада БНР (1982—1997)

Падзеі. Дакументы. Асобы

Гардзіенка Наталля, Юрэвіч Лявон

Кніга прысвечаная дзейнасці беларускага дзяржаўнага прадстаўніцтва ў эміграцыі часоў кіравання Язэпа Сажыча (1917—2007). Гэтае выданне — храналагічны і зместавы працяг папярэдніх: “Рада БНР (1947—1970)” (Мінск, 2013) і “Рада БНР (1970—1982)”. Публікуюцца пратаколы, дакументы з дзейнасці Рады БНР 1980-х — пачатку 1990-х гг., ліставанне, бібліяграфія, хроніка, біяграфічныя нарысы пра асобных дзеячаў. Гістарычны нарыс адлюстроўвае асноўныя... Болей »


Дзярновіч Алег, укладальнік, Рэабілітацыя

Рэабілітацыя

Зборнік дакументаў і нарматыўных актаў па рэабілітацыі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў 1920-1980-х гадоў у Беларусі

Дзярновіч Алег, укладальнік

У гісторыка-юрыдычным зборніку “Рэабілітацыя” сабранае і сістэматызаванае заканадаўства, паводле якого ў БССР і СССР у 1920—1980-х гадах адбываліся палітычныя рэпрэсіі. Праследжаная таксама гісторыя рэпрэсіўных органаў і іх трансфармацыі. У храналагічным парадку пададзенае заканадаўства СССР па рэабілітацыі ахвяраў рэпрэсіяў, пачынаючы ад спробаў 1950-х гадоў і заканчваючы 1990 г. Паказанае станаўленне рэабілітацыйнага заканадаўства Рэс... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-43]   Наступная   Апошняя